Rozmawiali o rewitalizacji

(16-17 listopada) Mieszkańcy Włodawy, przedsiębiorcy oraz przedstawicie stowarzyszeń, instytucji samorządowych i rządowych wzięli udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących programu rewitalizacji miasta. Na środowym i czwartkowym spotkaniu, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przedstawiona została informacja o zasadach procesu rewitalizacji oraz roli i udziale mieszkańców w tym procesie.

 

– Program rewitalizacji to bardzo ważny dokument. Określa on bowiem działania, których celem jest ożywienie zdegradowanych obszarów miasta. Zależy mi na tym, aby mieszkańcy wzięli aktywny udział w jego przygotowaniu. Co więcej – na realizację projektów ujętych w programie łatwiej będzie uzyskać dofinansowanie. Kwota, którą władze województwa przeznaczyły na ten cel, to ponad 200 milionów złotych – wyjaśnia burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
W trakcie spotkania uczestnicy mogli zgłaszać swoje propozycje działań, które powinny zostać wpisane do programu rewitalizacji. Można je również przesłać drogą mailową na adres: rewitalizacja@wlodawa.eu. Wszyscy zainteresowani będą mogli na bieżąco śledzić postęp prac dzięki zakładce „Rewitalizacja” na stronie internetowej włodawskiego ratusza. Prace nad programem rewitalizacji potrwają do końca maja 2017 r., a ich ostatnim etapem będzie przyjęcie dokumentu przez radę miejską. (p)