Rozmowy o sześciu milionach

(10 sierpnia) W siedzibie Lokalnej Grupy Działania stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w Okunince odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o przyznanie dotacji – LGD „Poleska Dolina Bugu” pozyskała 6 mln zł na dofinansowanie projektów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pierwszy nabór wniosków o przyznanie dotacji odbędzie się na przełomie października i listopada tego roku. O dotację będą mogły ubiegać się: osoby fizyczne – na podjęcie działalności gospodarczej (pula środków 1 mln 760 tys. zł); przedsiębiorcy – na rozwój firm (1 mln 560 tys. zł); jednostki samorządu terytorialnego – na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (2 mln 130 tys. zł); organizacje pozarządowe, publiczne instytucje kultury – na doposażenie zespołów artystycznych (200 tys. zł). Przed naborem wniosków w drugiej połowie września odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe w gminach z obszaru LSR. Harmonogram spotkań zostanie podany do publicznej wiadomości na przełomie sierpnia i września. Udział w szkoleniach jest bezpłatny i co ważne: wniosek o dotację otrzyma dodatkowe punkty, jeżeli wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD. (ad)