Rozśpiewany przegląd

65 uczestników z trzech zespołów wzięło udział w XVI Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędujących zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Strachosławiu (gmina Kamień). Pierwsze miejsce zajął zespół ze SP w Czerniejowie, drugie – ze SP w Strachosławiu, a trzecie – ze SP w Kamieniu.

Wyróżnienie za najciekawszy scenariusz zdobyli uczniowie ze SP w Czerniejowie, najlepszym aktorem został uczeń tej samej szkoły – Dominik Głaz, a najlepszymi wokalistami – Dominika Bas i Mikołaj Petruk. Nagrody dla zespołów oraz wyróżnionych aktorów, a także organizację przeglądu sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieniu oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Strachosławiu. (opr. mo)