Rozszerzone kryteria biedy

W nowym roku zmieniły się zasady przyznawania pomocy przez Polski Czerwony Krzyż.
Na paczki żywnościowe mogą teraz liczyć również osoby, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie (do tej pory z programu korzystały jedynie osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego). – Dzięki tej zmianie jeszcze większa grupa osób wymagających wsparcia będzie mogła być objęta pomocą w formie artykułów żywnościowych – informuje Maciej Budka, dyrektor Lubelskiego oddziału PCK. Po pomoc w postaci paczek żywnościowych do lubelskiego oddziału można się zgłaszać z odpowiednim świadectwem z MOPR. Paczki mogą również być przekazywane za pomocą organizacji pozarządowych. – Są to określone artykuły żywności trwałej, takie jak mąka, ryż, makarony czy żółty ser – wylicza Ewelina Bury z lubelskiego PCK. – Jeśli ktoś zgłosi się po żywność teraz, to na początku otrzyma większą paczkę jako rekompensatę, bo artykuły żywnościowe wydajemy już od czerwca ubiegłego roku – dodaje. Dary wydawane będą jeszcze do czerwca 2017 roku. Za pośrednictwem Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża systematyczną pomocą żywnościową objętych jest około 20 000 mieszkańców województwa lubelskiego. Każdy otrzyma blisko 50 kg żywności.
(EM.K.)

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,  ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin. Godz. pracy 8.00 – 16.00. Telefon: (81) 532-08-27