Rozwiązać koszmar Wspólnej

– Albo ja, albo ulica na cmentarz – mówi zdeterminowany radny powiatowy Edward Łągwa. Właśnie podjął walkę o remont miejsko-gminnej ul. Wspólnej we Włodawie. Złośliwi jednak od razu dodali do tego hasła radnego swoje: – I Edward, i cmentarz. A sprawa jest pilna, bo ulica wiodąca na cmentarz komunalny jest w fatalnym stanie.

Mieszkańcy od sześciu lat walczą bezskutecznie o remont tej ulicy, leżącej na pograniczu gminy i miasta Włodawa. Rok temu po raz kolejny złożyli wnioski do budżetu miasta i gminy, by ujęto w budżetach środki na jej remont. I co? I nic.
Teraz jednak za tę sprawę wziął się eksstarosta i radny powiatowy Edward Łągwa. Wygląda na to, że nie odpuści. – Pomimo by-passów i przepłynięcia przez ostatnie sto dni 400 km w basenie, mam na tyle siły, by zmusić władze samorządowe do zajęcia się tą ulicą. Może faktycznie uprawiam prywatę, bo chcę, by mnie prowadzono w ostatnią drogę właśnie przez tę ulicę, a nie przez wyboje, bo jeszcze z trumny wypadnę i dopiero będzie wstyd. Ale myślę, że ta ulica po tylu latach nicnierobienia zasłużyła na remont. Bo wcześniej czy później z niej skorzystamy prawie wszyscy – mówi 64-letni radny.
W ubiegłym roku we wniosku mieszkańcy ul. Wspólnej napisali kolejny apel do władz: – Droga ta corocznie zostaje wyrównywana kamieniami i gruzem budowlanym, który bardzo utrudnia, a nawet miejscami uniemożliwia ruch pieszy i rowerowy. Na wystających kamieniach można połamać nogi i uszkodzić samochód. Istniejący stan drogi powoduje zagrożenie dla niebezpieczeństwa w ruchu drogowym – zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Z chwilą przejazdu samochodu w dniu ciepłym i słonecznym nad całą drogą unosi się chmura kurzu, która osiada się na oknach naszych domów, czy wiszącym przed domem praniem. W okresie zimy każdego dnia i każdej nocy nieświadomy stanu drogi kierowca grzęźnie w błocie pośniegowym. Na odcinku tej drogi nie brakuje również szybkiej i nieostrożnej jazdy miłośników prędkości, którzy również w nocy stają się przy nieoświetlonej drodze zagrożeniem. Pomijając fakt, że przy ww. drodze istnieje cmentarz komunalny, rozbudowa drogi jest uzasadniona chociażby z tego powodu, że występuje na niej intensywny ruch rowerowy i samochodowy. Jego natężenie z roku na rok znacznie wzrasta, gdyż mieszkańcy okolic korzystają z drogi w celach relaksacyjnych i tranzytowych. Droga powinna także stać się ważnym, w dobrym stanie ciągiem komunikacyjnym, chociażby z tego powodu, że tworzy z ulicą Korolowską alternatywę trasy podróży Włodawa – Biała Podlaska. Ponadto remont drogi z całą pewnością zwiększy potencjał rozwoju miasta, i co najważniejsze, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
Nic to nie dało. Teraz wybawieniem został tylko Łągwa. (gd)