Rurę położą na siłę

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skowronkowej natrafiła na opór jednego z mieszkańców, który nie zgodził się, by rura przebiegała przez jego działkę. Negocjacje nic nie dały więc opór obywatela złamano decyzją administracyjną.


Inwestycję przy ul. Skowronkowej prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Spółka nieoczekiwanie natrafiła na opór jednego z mieszkańców, który nie zgodził się na położenie rury na jego działce. Mimo tego rurociąg powstanie.

– 12 lipca została wydana decyzja o ograniczeniu korzystania z przedmiotowej nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia MPWiK na założenie i przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej. Zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności – informuje Monika Głazik z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Z wnioskiem o takie rozwiązanie wystąpiło do Ratusza samo MPWiK w Lublinie. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, możliwe jest ograniczenie w drodze decyzji prawa własności na nieruchomości, położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne, albo dla której wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Takimi celami publicznymi jest m.in. budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę czy oczyszczania i odprowadzania ścieków. Udzielenie zezwolenia na zajęcie nieruchomości powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie wyżej wymienionych prac.

– Spółka w uzasadnieniu złożonego wniosku wskazała, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest inwestycją publiczną o znaczeniu lokalnym, która ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb sanitarnych zgłaszanych przez mieszkańców. Mimo rokowań, MPWiK w Lublinie nie otrzymało zgody od jednego współwłaściciela nieruchomości – tłumaczy Monika Głazik.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here