Rusza aktywizacja zawodowa

Szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże – na to wszystko mogą liczyć uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 9.1. Aktywizacja zawodowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Fundusze unijne na realizację działania trafiają do mieszkańców naszego regionu za pośrednictwem WUP w Lublinie.

Projekty finansowane w ramach działania 9.1 są nastawione na aktywizację zawodową osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Pomoc adresowana jest do osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa lubelskiego. W szczególności do osób:

 • długotrwale bezrobotnych,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • z niepełnosprawnościami,
 • kobiet,
 • imigrantów,
 • reemigrantów,
 • odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
 • tzw. ubogich pracujących,
 • zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych

Uczestnicy projektów mogą liczyć na:

 • poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
 • liczne szkolenia
 • staże zawodowe.

WAŻNE: Pamiętajmy, że działania projektowe w dobie pandemii COVID-19 mogą ulegać zmianom w zakresie terminowości rekrutacji do projektów oraz realizowanych form wsparcia. Wszelkich informacji udzielają realizatorzy projektów.

Punkt Kontaktowy RPO
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Lublinie

ul. Obywatelska 4,
20-092 Lublin
tel. 81 46 35 363,
kom. 605 903 491

e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here