Rusza miejski program wczesnego wykrywania raka

(30 września) Około 1500 mieszkanek Włodawy w wieku 39-49 lat, które wcześniej nie leczyły się z powodu nowotworu piersi, skorzysta z przyjętego na ostatniej sesji Rady Miejskiej „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020-2024”. Głównym kryterium kwalifikacji do wzięcia udziału w programie jest rok urodzenia i zameldowanie na pobyt stały we Włodawie.

W ramach programu poza badaniami mammograficznymi, przewidziane są m.in. szkolenia z zakresu samobadania piersi wraz z edukacją zdrowotną kobiet. Uczestniczki programu, u których zostaną wykryte niepokojące zmiany będą kierowanie na leczenie do świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ.

– Rak piersi jest główną przyczyną zgonów kobiet po 35. roku życia – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński – Większości z nich udałoby się uniknąć, gdyby choroba została wykryta odpowiednio wcześnie. Tymczasem program wczesnego wykrywania raka piersi finansowany przez NFZ obejmuje badania kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat. Dlatego też w trosce o życie i zdrowie mieszkanek Włodawy wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, by mogły wcześniej skorzystać z bezpłatnych badań.

Informacje dotyczące terminów i miejsca kwalifikacji do „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020-2024” zostaną ogłoszone po wyłonieniu świadczeniodawcy. Program realizowany będzie w 100 procentach z budżetu miasta.

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020 -2024” to już drugi program profilaktyczny, z którego korzystać mogą mieszkanki Włodawy. Miasto kontynuuje bowiem uruchomiany przed laty „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019-2022 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewczynki 13-letnie”. (a)