Rusza nowa placówka dla seniorów

Z początkiem grudnia, na Czechowie Północnym, rozpocznie działalność Środowiskowe Centrum Seniorów. Na jego potrzeby miasto przystosowało kilka pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Śliwińskiego 5. Trwa rekrutacja osób, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia.


– Utworzenie centrum jest elementem wdrażanej przez miasto zasady deinstytucjonalizacji usług społecznych. Jest to proces długotrwały, a jego efektem ma być odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz usług świadczonych w środowisku lokalnym. Oznacza to między innymi zapewnienie seniorom takiego wsparcia, które pomoże im w prowadzeniu samodzielnego życia w ich domowym otoczeniu. Jestem przekonana, że nowa placówka zapewni wielu osobom adekwatną pomoc świadczoną w przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Nowa instytucja będzie prowadzona przez podległy miastu Zespół Ośrodków Wsparcia. Jej oferta będzie skierowana do nieaktywnych zawodowo osób w wieku powyżej 60 roku życia, mieszkających w Lublinie, a w szczególności na Czechowie. Będą one mogły w tym miejscu otrzymać różne formy wsparcia, których celem będzie pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.

Do dyspozycji seniorów będą dwie przestronne sale, kuchnia oraz przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych toalety. Sala świetlicowa, która będzie pełniła funkcję miejsca spotkań i jadalni, wyposażona będzie m.in. w stoły z krzesłami, fotele, szafę, komodę, laptop, telewizor, rzutnik i ekran do projekcji filmów oraz radioodtwarzacz. W sali rekreacyjnej  przewidziano z kolei sprzęt do ćwiczeń ruchowych – rowerek stacjonarny, bieżnia, rotory oraz inne drobne przyrządy.

Osobom w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo i samodzielnym w wykonywaniu codziennych czynności, placówka proponuje uczęszczanie do Punktu Dziennego Pobytu. Zapewni on 30 miejsc i czynny będzie od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00. Seniorzy będą w nim mieli do wyboru między innymi: zajęcia muzyczne, plastyczne, literackie, kulinarne, ruchowe, treningi pamięci, nordic walking, fizjoterapię i masaże czy udział w uroczystościach, spotkaniach towarzyskich i okolicznościowych oraz atrakcyjne wyjścia, spacery i wycieczki. W ramach dziennego pobytu uczestnicy będą też mieli zapewnione wsparcie psychologiczne i socjalne. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość skorzystania na miejscu z obiadów. Koszty uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach uzależnione są od wysokości dochodu.

Trwa również nabór osób zamieszkałych w dzielnicy Czechów chcących skorzystać z dowozu posiłków do miejsca zamieszkania. Usługa Punkt Domowej Opieki przeznaczona jest dla osób, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne opuszczanie miejsca zamieszkania. Tak jak w innych częściach miasta posiłki dowożone będą od poniedziałku do piątku, a odpłatność za nie uzależniona od wysokości dochodu. Taka forma pomocy będzie przeznaczona dla 40 osób.

W nowej placówce znajdzie się również Środowiskowy Klub Seniora, którego oferta będzie skierowana do samodzielnych i aktywnych osób starszych. Ma im dać możliwość rozwijania pasji, zdobywania nowych umiejętności, czy aktywne spędzanie wolnego czasu. W ofercie klubu znajdą się m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, poetyckie, rękodzielnicze, zajęcia ruchowe, treningi pamięci, spacery, wycieczki i zabawy taneczne, wspólne obchodzenie świąt i uroczystości czy spotkania integracyjne. Ta forma pomocy ma funkcjonować w godz. 15.00-17.00. Uczestnictwo w zajęciach klubowych będzie bezpłatne.

Powstanie Środowiskowego Centrum Seniorów dofinansowano ze środków z grantu otrzymanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość grantu wynosi ponad 2 mln zł, z czego ponad 1,7 mln zł pochodzi ze środków europejskich, co stanowi około 84% wartości projektu.

Mieszkańcy zainteresowani szczegółowymi informacjami i wzięciem udziału w rekrutacji do nowego Środowiskowego Centrum Seniorów powinni dzwonić pod numer telefonu: 880 523 419.

Marek Kościuk