Ruszyła rekrutacja do przedszkoli i podstawówek

Rozpoczęły się zapisy do miejskich przedszkoli. Na zapoznanie się z ofertą i wybór placówek rodzice mają czas do 10 marca. Z kolei do 20 marca przyjmowane będą zapisy do klas pierwszych w chełmskich podstawówkach.

Od kilku dobrych lat rekrutacja do chełmskich przedszkoli publicznych odbywa się elektronicznie, za pomocą systemu Vulcan (naborp-kandydat.vulcan.net.pl/chelm). Rodzice uzupełniają tu dane swoje i dziecka oraz wskazują placówki i grupy rekrutacyjne, którymi są zainteresowani.

– Maksymalnie można wybrać trzy jednostki i grupy rekrutacyjne. Należy zwrócić uwagę, aby wybrać tylko te grupy, które są odpowiednie do wieku dziecka – uczulają urzędnicy.

Rejestracja kandydatów ruszyła w ubiegłym tygodniu i potrwa do 10 marca, do godz. 15. Należy pamiętać, aby po zarejestrowaniu się na platformie Vulcan papierową wersję wniosku złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. W poniedziałek, 27 marca, opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek, a następnie rodzice będą mieć 5 dni (do piątku, 31 marca) na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do konkretnego przedszkola. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie skutkuje utartą miejsca. 7 kwietnia opublikowane zostaną listy dzieci przyjętych od poszczególnych placówek, a rekrutacja uzupełniająca ruszy 5 czerwca.

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale punkty przyznawane za spełnianie kryteriów ustawowych, a w następnej kolejności ustalonych w uchwale Rady Miasta Chełm.

Z danych ratusza wynika, że chełmskie przedszkola będą dysponować około 350 wolnymi miejscami, z czego około 250 to miejsca dla 3-latków. Z dostaniem się do przedszkola najmłodsi chełmianie nie powinni mieć problemów.

Jednocześnie w chełmskich szkołach podstawowych trwa nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024. Dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły przyjmowane są do niej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. Podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do 20 marca. Zaś 27 marca ruszy rekrutacja na wolne miejsca kandydatów spoza obwodu szkoły. Wniosek rekrutacyjny można wypełnić korzystając ze strony internetowej naborp-kandydat.vulcan.net.pl/chelm lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Wnioski przyjmowane są do 20 marca. (w)