Ruszyły letnie dziecińce

Od 24 lipca do 4 sierpnia, w godzinach 9 – 13, w świetlicach gminy Włodawa organizowane są tzw. dziecińce.

Zajęcia dla najmłodszych mieszkańców gminy odbywać się będą w świetlicach w Stawkach, Różance, Susznie, Krasówce, Żukowie, Korolówce-Osada, Korolówce, Okunince, Żłobku, Orchówku i Sobiborze. Udział jest bezpłatny. Organizatorem akcji letniej dla dzieci jest Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa. Zajęcia odbywają się w ramach realizacji zadania publicznego „Realizacja programu profilaktycznego podczas dwutygodniowych zajęć w okresie wakacji skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Włodawa”, finansowanego przez gminę Włodawa. W ramach programu organizatorzy zaplanowali codzienne bloki rekreacyjne dla uczestników a także warsztaty tematyczne w każdej miejscowości. (a)