Ruszyły prace w Muzeum w Sobiborze

Jednym z najważniejszych miejsc pamięci związanych z zagładą ludności żydowskiej podczas II wojny światowej jest były niemiecki obóz zagłady w Sobiborze. Od 2012 roku opiekę nad funkcjonującym tam muzeum sprawuje Państwowe Muzeum na Majdanku, które prowadzi szereg przedsięwzięć popularyzujących historię tego miejsca, gdzie od maja 1942 do października 1943 roku Niemcy wymordowali ponad 170 tysięcy żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci. W 2016 r. Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze odwiedziło 31 446 osób.

W Muzeum w Sobiborze ruszyły prace, na które czekano od pięciu lat. Na razie włodawska firma wygrała przetarg na zagospodarowanie kopca i terenu wokół niego. Wiosną odbędzie się przetarg na wykonanie głównego celu – nowoczesnego budynku i infrastruktury wokół niego.

Muzeum wraz z całym unikatowym zabezpieczeniem terenu byłego niemieckiego obozu zagłady to nieodległa przyszłość. Do tej pory jednak Sobibór wygląda koszmarnie. – To miejsce pamięci wygląda bardziej jak aleja zapomnienia i bałaganu – mówią turyści. – Trudno tu trafić, a gdy już się trafi, to nie ma praktycznie nic. Kilka tablic, aleja do kopca i niebieski barak. A przecież – po Oświęcimiu – właśnie Sobibór jest najbardziej rozpoznawalną polską miejscowością na świecie!
Nowa koncepcja zagospodarowania terenu po byłym niemieckim obozie w Sobiborze została opracowana i rozstrzygnięta przed trzema laty. Pieniądze na ten cel – głównie holenderskie – znalazły się jeszcze wcześniej. Prace wstrzymywało jednak znaczące lobby żydowskie wraz z archeologami, którzy w koncepcji muru widzieli zagrożenie dla prac wykopaliskowych. Ostatecznie jednak przetargi ruszyły.
– W przyszłym roku Sobibór będzie muzeum przygotowanym do przyjęcia tysięcy odwiedzających z całego świata, z pełnym zapleczem i wyjątkową infrastrukturą – zapewniają muzealnicy. – To będzie piękne, nowoczesne muzeum.

W listopadzie ub.r. ogłoszono przetarg na zabezpieczenie polany grobów masowych byłego obozu zagłady w Sobiborze w ramach zadania pn. Budowa Muzeum w Sobiborze. Wygrała go włodawska firma Handbud. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe kwietnika, wykonanie nasypów wokół cokołu „Kopca pamięci”, pokrycie kopca geowłókniną, geokratą i kamieniami, pokrycie polany geotkaniną i kamieniami, zabezpieczenie krawędzi pokrycia polany. Ze względu na charakter obszaru objętego robotami, wykonawca ma bezwzględnie unikać jakiejkolwiek ingerencji w rodzimy grunt, zarówno w obrębie polany jak i „Kopca Pamięci” – włączając w to używanie ziemi z terenu polany oraz poruszanie się w tym rejonie przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego, poza obszarami wskazanymi w projekcie. Użycie lekkiego sprzętu mechanicznego poza wyznaczonymi obszarami należy wcześniej uzgodnić z przedstawicielem Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy oraz archeologiem pełniącymi nadzór nad pracami budowlanymi.
Handbud ma na wykonanie tych prac 4 miesiące.  (pk)