Rzecz o prawie, prawnikach i klientach

Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 15 maja 2019 r. zorganizowała Lubelskie Forum Prawnicze, podczas którego debatowano o prawie, prawnikach i klientach. Wydarzenie odbyło się w murach KUL i skierowane było do lubelskich licealistów.


Lubelskie Forum Prawnicze uroczyście otworzyła dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL, a dr Aneta Biały, opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, moderowała dalszą dyskusję. Głównym celem wydarzenia było uwrażliwienia uczniów na potrzeby drugiego człowieka, tym samym rozpowszechniając działalność pro bono.

Forum zostało podzielone na dwie części: teoretyczną – wykładową oraz praktyczną – warsztatową.

W ramach pierwszej z nich głos zabrał adw. Jan Kokot, który objął wydarzenie patronatem merytorycznym. W swojej wypowiedzi przybliżył zgromadzonym tajniki wykonywania zawodu adwokata. Na potencjalne problemy, które mogą pojawić się w relacji prawnik – klient zwróciła uwagę adw. Anna Kamińska. Następnie głos zabrały studentki UPP, wskazując zebranym kilka istotnych zasad prawidłowej komunikacji.

Druga część Forum, obejmująca warsztaty prowadzone przez studentów działających na co dzień w UPP, została podzielona na trzy moduły, odpowiadające różnym dziedzinom prawa: cywilnego, karnego oraz rodzinnego. Uczniowie uczestniczyli w symulacji rozmowy klientami, w oparciu o sprawy będące przedmiotem dotychczasowej pracy Poradni.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk oraz władze WPPKiA KUL. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here