Są dotacje, będą inwestycje

W gminie Leśniowice trwają przygotowania do kilku dużych inwestycji drogowych oraz remontów gminnych budynków. Na wszystkie przedsięwzięcia pozyskano dofinansowania.

Pierwszy z przetargów, który ma być wkrótce ogłoszony, zakłada przebudowę dróg w Leśniowicach, Teresinie i Sielcu. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 2 717 056,64 zł, z czego 2 581 203,81 zł to dotacja z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. W tym roku kolejne prace drogowe zaplanowano też w Poniatówce, Sarniaku, Wygnańcach, Kumowie Plebańskim i Majdanie Leśniowskim. Ich wartość oszacowano na 5 263 000 zł. Na II etap modernizacji tych dróg również pozyskano 4 999 850 zł z „Polskiego Ładu”.

Gmina Leśniowice przygotowuje też przetarg na budowę świetlicy w Dębinie oraz termomodernizacje świetlic wiejskich w Sielcu i Majdanie Leśniowskim, a także budynku komunalnego w Kumowie Majorackim oraz części budynku Urzędu Gminy w Leśniowicach. Wartość tego zadania to 3 770 384,22 zł, z czego 3 393 345,80 zł to znowu dotacja z „Polskiego Ładu”. (opr. mo)