Są już miliony na beton

Ponad 16 mln zł chełmska PWSZ otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budowę utwardzonego pasa startowego na lotnisku w Depułtyczach Królewskich. – Rozpoczynamy realizację inwestycji stanowiącej istotny element do dalszego rozwoju uczelni oraz jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych regionu – słyszmy.

Starania o pozyskanie środków na budowę lotniska trwały kilka lat. Tempa nabrały pod koniec ubiegłego roku. Grudniowa wizyta Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, potwierdziła faktyczną przychylność rządu dla rozwoju kierunków technicznych (w tym lotniczych) oraz rozbudowy infrastruktury potrzebnej do ich rozwoju. W przypadku chełmskiej PWSZ nie bez znaczenia były wyniki szkoleń oraz liczba licencji uzyskanych przez chełmskich studentów-pilotów.

– Przedsięwzięcie mogło dojść do skutku tylko dzięki zaangażowaniu wielu osób. Determinacja senatora Józefa Zająca, wsparcie marszałek Beaty Mazurek i zaangażowanie Jakuba Banaszka znacząco ułatwiły uzyskanie dotacji celowej na rozbudowę chełmskiego lotniska – mówi Arkadiusz Tofil, rektor uczelni. – Mamy nadzieję, że zarówno procedury przetargowe jak też prace budowlane przebiegną w sposób sprawny i już wkrótce będziemy mogli dostrzec efekty zwiększenia możliwości szkoleniowych uczelnianego Centrum Lotniczego. Jednocześnie cały nasz region zyska dodatkowe atuty niezbędne dla zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej – dodaje. (mg)