Są nowe warianty przebiegu nowej kolei

Firma Egis Poland, na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, realizuje studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla budowy linii kolejowych nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec. Mamy warianty przebiegu planowanych tras przez gminy Krasnystaw, Łopiennik Górny, Izbica i Fajsławice.

W związku z planowaną przez CPK inwestycją planowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami poszczególnych gmin, podczas których będzie można poznać planowane warianty przebiegu kolei oraz się do nich odnieść. – W ramach obecnego etapu prac nad studium wykonalności dla projektowanej linii kolejowej na wskazanym odcinku, określane są wariantowo jej przebiegi.

Wybór optymalnych wariantów pozwoli na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko, a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji – mówi Natalia Kowalczyk z Egis Poland.

Jest to pierwszy etap konsultacji społecznych, obejmie wstępne rozmowy z mieszkańcami poszczególnych gmin, przez które przebiegają proponowane trasy.

– Wszelkie uzyskane na tym etapie opinie i uwagi interesariuszy, w tym jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców wraz z pozostałymi danymi płynącymi z inwentaryzacji przyrodniczej oraz prowadzonych analiz, wpłyną w sposób znaczący na wybór najbardziej optymalnego rozwiązania w danym obszarze – mówi Kowalczyk.

Terminy konsultacji: dla GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY – 26 października o 19.00 w świetlicy w Dobryniowie Kolonia, dla GMINY FAJSŁAWICE – 26 października o 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach, dla GMINY IZBICA – 27 października o 14.00 w tamtejszym urzędzie gminy, dla GMINY KRASNYSTAW – 5 listopada o 17.00 w urzędzie gminy Krasnystaw. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here