Są pieniądze na monitoring

108 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostało Muzeum Regionalne w Krasnymstawie na instalację systemu monitoringu i sprzęt komputerowy. Wszystko wskazuje na to, że powiat krasnostawski z własnego budżetu do realizacji zadania dołoży około 70 tys. zł.

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie w listopadzie minionego roku złożyło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek dotyczący wykonania zabezpieczenia i informatyzacji jednostki. Placówka ubiegała się o wsparcie w wysokości 269 tys. zł. Resort przyznał jej 108 tys. zł, co oznacza, że zakres prac, jaki został wstępnie zaplanowany, musi być okrojony i dostosowany do otrzymanej dotacji.

– Planujemy, że w ramach funduszy, które będą w naszej dyspozycji, rozwiążemy co najmniej dwa najbardziej palące problemy instytucji, tj. zamontujemy instalację wideomonitoringu oraz wdrożymy profesjonalny system ewidencji zbiorów muzealnych – wyjaśnia Marcin Wilkołazki, autor wniosku i zarazem koordynator projektu. – Jeśli fundusze na to pozwolą, dodatkowo zmodernizujemy część infrastruktury informatycznej muzeum.

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie obecnie dysponuje przestarzałą, prawie piętnastoletnią infrastrukturą informatyczną, która wymaga ciągłego administrowania, naprawiania i serwisowania, a po ostatnich awariach jednostka nie posiada już własnego sprzętu drukującego i jest zmuszona korzystać z urządzeń wypożyczonych.

– Nie posiadamy także praktycznie żadnego oprogramowania dziedzinowego, które zautomatyzowałoby pracę muzealników i czynności administracyjno-finansowe – dodaje M. Wilkołazki. – Większość rozwiązań i narzędzi informatycznych musimy przygotowywać samodzielnie. Taki stan rzeczy w dużym stopniu utrudnia bieżącą działalność i realizację zadań statutowych. Podobnie trudna sytuacja jest z istniejącym w muzeum monitoringiem wizyjnym, a w zasadzie działającą tylko jego częścią, pozostałą po systemie zainstalowanym niemal 20 lat temu.

Teraz, dzięki pozyskanym pieniądzom, Muzeum ma szansę na zainstalowanie w budynku nowoczesnego systemu telewizji dozorowej, spełniającego aktualne standardy i normy, zakup programów, które będą służyły do ewidencji zbiorów muzealnych, a także wymianę choć części przestarzałego sprzętu komputerowego.

By zrealizować te plany powiat krasnostawski będzie musiał dołożyć do realizacji całego zadania około 70 tys. zł. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie została podjęta.

Zadowolenia z uzyskanej dotacji nie ukrywa Andrzej Gołąb p.o. dyrektora Muzeum. – Już w 2020 roku udało się przygotować projekt wideomonitoringu dla Muzeum Regionalnego, który uzyskał wszelkie potrzebne zgody i rekomendacje, tak od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jak i Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także pozwolenie na budowę ze starostwa – podkreśla A. Gołąb. – To ogromny sukces, że udało się uzyskać dofinansowanie z MKiDN.

Każda złotówka finansowania zewnętrznego to oszczędności dla muzeum, a co za tym idzie dla budżetu powiatu krasnostawskiego. Mam nadzieję, że władze powiatu przekażą środki na zrealizowanie tej jakże potrzebnej inwestycji. Nowy sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz nowoczesny i sprawnie działający wideomonitoring w muzeum, które mieści się w zabytkowym XVIII wiecznym budynku to konieczność – dodaje dyrektor.

Muzeum ma czas do 30 czerwca br., aby zaktualizować wniosek o dofinansowanie, dostosowując zakres do wysokości otrzymanej dotacji. (s)