Sąd uchylił naganę

Sąd w Chełmie uchylił naganę nałożoną przez wójta Romana Kandziorę na Marka Neckiera, dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Sprawa może trafić do wyższej instancji.

Tymczasem po aferze podsłuchowej z wójtem i dyrektorem przyszła kolejna – o to, czy blaszany garaż przed szkołą nie był samowolą. Sprawa trafiła do nadzoru budowlanego.
W ubiegłym roku Roman Kandziora, wójt gminy Kamień, dał naganę Markowi Neckierowi, dyrektorowi SP w Kamieniu. To była kara za to, że dyrektor sam siebie wyznaczył na opiekuna stażu dla nauczyciela kontraktowego i sam sobie ustalił i przyznał dodatek funkcyjny z tego tytułu (150 zł miesięcznie). Gdy sprawa wyszła na jaw, dyrektor zwrócił wszystkie pobrane dodatki na konto gminy. Przekonywał, że nagana mu się nie należała oraz że przyznano mu ją z przedawnieniem. Od decyzji wójta odwołał się do sądu. Po kilku rozprawach w ubiegłym tygodniu sprawę rozstrzygnięto. Sąd uchylił naganę nałożoną na dyrektora. Wójt czeka na uzasadnienie wyroku. Jest skłonny odwołać się do wyższej instancji.

Po aferze podsłuchowej

Konflikt wójta z dyrektorem ma coraz nowe odsłony. Niedawno informowaliśmy w „Nowym Tygodniu”, że na policję trafiło nagranie rozmowy wójta z dyrektorem podstawówki. Miało dowieść, że wójt namawiał dyrektora do zwolnienia jednego z pracowników. Policja sprawy nie podjęła, ale huczało o niej w całej gminie Kamień. Ale to nie koniec afer. Niedawno dyrektor Neckier postanowił zakupić i postawić na terenie szkoły blaszany garaż. Miały być w nim przechowywane składane elementy sceny, którą niedawno ufundowali szkole rodzice uczniów. Dyrektor zaczął rozstawiać garaż, ale nie skonsultował tego z wójtem. Wkrótce w szkole zjawili się pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie. Wójt zgłosił im sprawę, bo miał wątpliwości czy dyrektor dopełnił wszystkich formalności i czy nie dopuszcza się samowoli budowlanej. Powiatowi inspektorzy potwierdzają, że taka sprawa do nich trafiła. Neckier tłumaczy, że chciał dobrze, ale skoro sytuacja przybrała taki obrót, to rezygnuje z ustawiania garażu przed szkołą.
Kadencja dyrektora Neckiera kończy się w sierpniu br. Obecnie trwa postępowanie konkursowe na dyrektora SP w Kamieniu. O rozstrzygnięciach poinformujemy w „Nowym Tygodniu”. (mo)