Samorządność nie taka prosta

Jednym z postulatów raportu sporządzonego na podstawie monitoringu rad dzielnic, który przez półtora roku prowadzała Fundacja Wolności, jest konieczność przeprowadzania szkoleń radnych dzielnicowych w zakresie praw i obowiązków.
Fundacja proponuje też między innymi podział diet przewodniczących zarządu pomiędzy wszystkich członków i uzależnienie tej kwoty od frekwencji w wyborach, a także opiniowanie przez jednostki pomocnicze ratusza wszelkich inwestycji realizowanych na ich terenie.
– Proponujemy też zwiększenie kompetencji rad dzielnic, zmianę w finansach, trybie pracy, dostępności rad dzielnic i w systemie wyborczym – wylicza Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności.
Sprawę szkoleń społeczników podnosi w interpelacji do prezydenta też radna miejska Beata Stepaniuk-Kuśmierzak (PO). – Zdarzały się przypadki, że prowadzący posiedzenie nie panowali nad obradami, błędnie uznawali wnioski za formalne, mieli problemy z interpretacją przepisów w statucie. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się z wnioskiem o obowiązkowe szkolenie dla członków rad dzielnic nowej kadencji – uważa radna Stepaniuk-Kuśmierzak.
Decyzję prezydenta w tej sprawie poznamy w ciągu 30 dni
BCH