Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina

Z okazji 700–lecia Lublina Wydziały Politologii i Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z prezydentem Lublina zorganizowały konferencję pt. „Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina”. Podczas dwudniowego (10-11 października) wydarzenia mieszkańcy mieli okazję poznać bliżej początki naszej samorządności. Spotkaniu towarzyszyła również debata byłych prezydentów Lublina.


– Dziś w Polsce to samorządy województwa w dużej mierze odpowiadają za rozdysponowanie środków unijnych, a to są duże pieniądze, które ułatwiły funkcjonowanie wielu gminom i powiatom – podkreśla prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS. Lubelski samorząd najdoskonalej rozwinął się w XV wieku. Ok. 1460 roku lubelscy mieszczanie zbuntowali się przeciwko reprezentującemu Kraków rządzącemu w mieście wójtowi i uzyskali tym samym znaczny wpływ na losy swojego miasta. – Lublinianie zawsze byli aktywni i przedsiębiorczy, już po lokacji na prawie niemieckim 15 sierpnia 1317 roku miasto zaczęło bardzo intensywnie się rozwijać – podkreślał prof. dr hab. Ryszard Szczygieł z Instytutu Historii UMCS. Lublin wiele zawdzięcza również królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, który, jak dodaje prof. Szczygieł bardzo lubił nasze miasto. Lubelski samorząd sprawnie rozwijał się aż do zaborów, później czas świetności przeżywał w okresie międzywojennym. Obecnie jest sprawnie działającym organem władzy. Jego współczesnym losom i wyzwaniom jakie przed nim stoją poświęcony był drugi dzień konferencji. Miasto intensywnie się zmienia, od 2002 roku to mieszkańcy mogą samodzielnie wybierać prezydenta. Kilka lat temu pojawił się Budżet Obywatelski a rok temu dodatkowo Zielony Budżet Obywatelski w których decydujący głos na co przeznaczyć miejskie pieniądze należy do lublinian. (EM.K.)