Samorządowy Oskar

Robert Szwed, przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny, otrzymał Oskara. Oczywiście nie była to nagroda filmowa, ale tzw. Samorządowy Oskar, czyli nagroda im. Grzegorza Palki, przyznawana przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.


Uroczysta gala, podczas której wręczano nagrody, odbyła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie. Robert Szwed od 22 lat pełni funkcję przewodniczącego Rady Miasta Rejowiec Fabryczny, co jest ewenementem w skali kraju. Niezwykle kompetentny, pracowity i fachowy w swojej działalności samorządowej oraz organizowaniu prac rady i komisji.

Tak zgodnie oceniają rejowieccy samorządowcy swojego przewodniczącego. Dostrzegają to też mieszkańcy. Zaangażowany w sprawy miasta i mieszkańców. Lubuje się w analizach finansów i budżetu. W swoich wypowiedziach R. Szed wielokrotnie podkreśla, że „celem samorządu jest nieustanny rozwój miasteczka oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Priorytetem zaś maksymalne wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym dotacji UE wobec skromnych zasobów budżetu małego miasteczka”. (k)