Sanktuarium i dotacje

Na realizację różnych projektów w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej przeznaczono ostatnio spore dotacje. Parafia złożyła kolejne cztery wnioski, m.in. na dokończenie elewacji i remont schodów wiodących do bazyliki.

Dzięki dotacjom z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego od dwóch lat trwa, etapami, wymiana elewacji na budynku Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej. W ubiegłym roku parafia pozyskała na to 450 tys. zł. To było jedno z większych ministerialnych dofinansowań na tego typu przedsięwzięcia w województwie lubelskim. Ale pieniędzy i tak nie wystarczyło na cały zakres prac.

Parafia złożyła kolejne cztery wnioski na dofinansowania różnych projektów. Jeden z nich dotyczy kontynuacji wymiany elewacji i badań w kryptach (do ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego), drugi – termomodernizacji (do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Kolejny ze wniosków złożono w związku z planowanym remontem wiodących do świątyni schodów przy bramie od strony ul. Lubelskiej.

To ważna inwestycja, bo stopnie są w kiepskim stanie technicznym. Przypomnijmy, że ponad dwa lata temu podczas remontu muru w pobliżu tych schodów natrafiono na szczątki ludzkie pochodzące z osiemsetletniego cmentarza szkieletowego. Wtedy nikt z naukowców nie spodziewał się takiego odkrycia, ale teraz pewnie będą mieli na uwadze taką ewentualność.

Poza wymianą elewacji, w ramach osobnego projektu w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej, zamontowano kilka miesięcy temu system sygnalizacji pożarowej, wart 150 tys. zł. Ta kosztowna instalacja zabezpiecza obiekty przed rozprzestrzenianiem się ognia i umożliwia sprawną ewakuację osób. Pozwala wykrywać zagrożenie pożarowe, sygnalizować je i powiadamiać o nim właściwe służby, ale musi być podłączona do tzw. „centrali”. Ks. Andrzej Sternik, proboszcz Sanktuarium, mówi, że wkrótce to nastąpi. (mo)