Scalą działkę społeczną

Urząd Miasta Świdnik zamierza przekształcić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Nie chodzi tylko o zmianę nazwy, bo do nowej jednostki zostaną włączone również Miejskie Centrum Profilaktyki i Miejskie Centrum Usług Socjalnych. Radni zajmą się tą sprawą na najbliższej sesji.


Już jakiś czas temu władze Świdnika zapowiadały, że przymierzają się do połączenia miejskich instytucji odpowiedzialnych za pomoc, opiekę i profilaktykę społeczną. W programie najbliższej sesji Rady Miasta znalazły się projekty uchwał, które będą podstawą do przeprowadzenia takiego łączenia. Radni podejmą decyzję w sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Profilaktyki i Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, które od 1 maja tego roku miałyby stać się częścią Centrum Usług Społecznych – nowej jednostki organizacyjnej, która powstanie na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Centrum Usług Społecznych będzie realizować zadania, które do tej pory wypełniały te trzy oddzielne podmioty, czyli zadania zakresu m.in. wspierania rodziny, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i starszych, promocji i ochrony zdrowia, systemu pieczy zastępczej.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, dzięki tej zmianie usługi społeczne staną się szerzej dostępne, będą mogli z nich korzystać wszyscy mieszkańcy Świdnika, nie tylko najbiedniejsi, a samorząd zyska skuteczne narzędzie, które pozwoli trafniej, w sposób bardziej kompleksowy i elastyczny, odpowiadać na rosnące i stale zmieniające się potrzeby rodzin. Nowa jednostka będzie w stanie realizować usługi znacznie przekraczające możliwości obecnie istniejących placówek, poprawi koordynację zadań i pozwoli lepiej wykorzystać bazę lokalową. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here