Schetynówkami po swoim okręgu

Powiat chełmski planuje inwestycje w ramach kolejnych „schetynówek” a oponenci wytykają, że znowu w gminach z okręgu wyborczego starosty, czyli Wierzbicy i Sawinie.

Do 15 września samorządy składają u wojewody wnioski do dawnych „schetynówek”, czyli obecnego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat chełmski zaplanował już inwestycje, na które będzie chciał otrzymać dotacje. Pierwsza to droga z Serniaw do Aleksandrówki i z Chylina do Chutcza na styku gminy Wierzbica i Sawin. A druga to kilkukilometrowy odcinek z Wólki Tarnowskiej przez Karczunek do granicy powiatu w Wojciechowie, także w gminie Wierzbica. Przy NPPDL premiowane są budowy nowych dróg, więc wskazane przez urzędników odcinki powinny dostać dofinansowanie. W tej chwili to w większości gruntowe drogi. Ale oponenci starosty już wytykają, że nowe drogi zaplanowano w okręgu wyborczym starosty. – Ale to już chyba ostatnie niewyremontowane tam drogi, więc może kiedyś przyjdzie czas na kolejne gminy – żartują. (bf)