Ścieżka rowerowa w Wytycznie gotowa

We wtorek (6 sierpnia) nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki w Wytycznie (gm. Urszulin), którego dokonali wspólnie: starosta Andrzej Romańczuk, wójt gminy Tomasz Antoniuk, dyrektor PPN Jarosław Szymański, przedstawiciel wykonawcy, radni, mieszkańcy. Po otwarciu wszyscy zebrani wspólnie przejechali po całej długości ścieżki.

Jesienią 2017 roku gmina Urszulin (lider), powiat włodawski i Poleski Park Narodowy podpisały umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Budowa tras pieszo-rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego”, rozpoczynając tym samym o starania o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W konkursie (Oś Priorytetowa 7 – Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza) projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę, co pozwoliło na otrzymanie dofinansowania prawie 6,5 mln zł. Zaplanowano budowę prawie 20 km ścieżek rowerowych, łączących kilka ścieżek przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego z Urszulinem lub drogą krajową nr 82. Dziś możemy korzystać z pierwszej z nich.

Ścieżka rowerowa w Wytycznie ma ponad 2 km długości i prowadzi przez wieś Wytyczno do DK 82. Odpowiedzialnym za realizację tego zadania jest powiat włodawski, z kolei gmina Urszulin uzupełni oświetlenie ścieżki. Kolejne planowane do budowy odcinki, to Urszulin – Wola Wereszczyńska – Jamniki oraz Urszulin – Stare Załucze. Realizatorem tych z kolei zadań jest gmina Urszulin. Koszty wkładu własnego samorząd gminny i powiatowy pokrywają po połowie.

– Budowa tej ścieżki na nasza wspólna z gminą odpowiedź na potrzeby mieszkańców Wytyczna, którzy o poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym przy drodze powiatowej upominali się od wielu lat. To także ukłon w stronę turystów rowerowych, których w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego z roku na rok bardzo szybko przybywa. Każdy, kto przyjedzie do Wytyczna, nie będzie miał wątpliwości, co do potrzeby budowy tej ścieżki. Nie ma dnia, aby była ona pusta – mówi starosta włodawski Andrzej Romańczuk.

Adam Panasiuk, nadzorujący inwestycje drogowe w Starostwie Powiatowym we Włodawie, informuje, że już niedługo oddany do użytku zostanie następny odcinek drogi rowerowej w gminie Urszulin.

– Już we wrześniu bezpiecznie rowerem przejedziemy się z Urszulina do Andrzejowa. Także w tym roku wybudujemy prawie 5 km dróg w Kulczynie i Kulczynie Kolonia w ramach zagospodarowania poscaleniowego. W połączeniu z już wybudowanymi wcześniej drogami scaleniowymi okolice Bagna Bubnów (ze ścieżką PPN „Czahary”) i Krowiego Bagna stały się rajem dla rowerzystów, o czym każdy może się przekonać, przyjeżdżając tutaj – mówi A. Panasiuk. (pk)