Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Abramowickiej utknęła…

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie znów szuka wykonawcy dla przedłużenia drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej. Dotychczasowe dwa przetargi zostały unieważnione z powody zbyt wysokich ofert.

– W powtórzonym postępowaniu jedyna oferta została złożona przez
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie. Cena przedmiotowej oferty: 583 551,38 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 346 925,00 zł brutto – podał w uzasadnieniu swojej decyzji ZDiM.

Tymczasem to i tak dużo tańsza cena niż lubelskie KPRD zaproponowało w pierwszym przetargowym podejściu. Wówczas spółka wyceniła swoje usługi na niespełna 700 tys. zł. Czy za trzecim razem pojawi się jeszcze niższa oferta, która pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z przyszłym wykonawcą? Na to z pewnością liczą urzędnicy odpowiedzialni za drogi.

Jeśli tak będzie to cykliści wzbogacą się o odcinek o długości około 270 m, wybudowany na odcinku od ul. Powojowej w kierunku skrzyżowania z ul. Głuską.  Czas na wykonanie prac to 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Nowy odcinek drogi dla jednośladów ma powstać ze środków Budżetu Obywatelskiego, jako realizacja zwycięskiego projektu D-2 Abramowicką bezpiecznie rowerem – etap III.

Marek Kościuk