Ścisłe umysły nagrodzone

(11 maja) Trzej uczniowie Gimnazjum nr im Zamoyskich we Włodawie zostali laureatami trzech konkursów z nauk ścisłych. Od lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk otrzymali nagrody podczas uroczystości w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Tytuł laureata zdobyli: z chemii: Aleksandra Błyskosz (pod opieką Joanny Kozak), z biologii: Marcin Brożek (pod opieką Barbary Rybaczuk), z geografii: Mateusz Mutwicki (pod opieką Beaty Rudziewicz). Uczniom i ich opiekunom towarzyszył dyrektor Dariusz Semeniuk. (opr. sr)