W sejmie o naszej kopalni

Stanisław Bodys – burmistrz Rejowca Fabrycznego oraz przedstawiciele australijskiej firmy PD Co wezmą udział w konferencji Nowe Projekty organizowanej przez Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii. Będą mówić o współpracy przy realizacji budowy kopalni Jan Karski w Kuliku pod Siedliszczem.
Temat konferencji, która odbędzie się 28 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP, brzmi: „Współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych”. Głównym jej celem jest omówienie nowych projektów w górnictwie i energetyce w kontekście budowy nowej ekonomii współpracy państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców oraz przeprowadzenie dyskusji w gronie ekspertów, z której konkluzje powinny pomóc w sformułowaniu strategicznych kierunków polityki państwa w obszarze górnictwa i energetyki.
Program konferencji przewiduje prezentację nowych projektów górniczych. I właśnie o kopalni Jan Karski, współpracy samorządów i przedsiębiorców będzie mówił m.in. Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego (ma tam powstać zakład przeróbki węgla) oraz Janusz Jakimowicz, doradca zarządu PD Co, który przedstawi projekt budowy kopalni, pokazując, że jest ona szansą na restrukturyzację sektora węglowego w Polsce. (bf)