Seniorów zaszczepią za darmo

Nawet 6 000 osób obejmą zaplanowane na bieżący rok chełmskie programy profilaktyki zdrowotnej. Co ważne, miasto wprowadzi bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów.

Program profilaktyki raka płuc i gruźlicy, osteoporozy, chorób układu krążenia i raka piersi, a także program ochrony dzieci z miasta Chełm przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową – kolejny rok z rzędu miasto zaplanowało w swoim budżecie pieniądze na profilaktykę. Chodzi o Program Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm, w ramach którego Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma zrealizować pięć programów profilaktycznych.
– Głównym celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia – mówi Jolanta Gierasimiuk, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych chełmskiego magistratu. – Nasze działania opieramy o założenia Narodowego Programu Zdrowia, ocenę stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta, w tym najczęściej występujące schorzenia mogące zagrażać zdrowiu, oraz wnioski samych mieszkańców.
Systematycznie realizowane programy profilaktyczne dla mieszkańców zostały wprowadzone do budżetu w 2009 roku. Do końca ubiegłego roku łącznie skorzystało z nich już kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym około 1 600 dzieci zaszczepiono przeciwko pneumokokom. Poniesione przez te lata nakłady finansowe wyniosły blisko 4,2 mln zł. Zdaniem prezydent Agaty Fisz, programy profilaktyczne to jednak wartość bezcenna.
– Nie da się wycenić zdrowia – podkreśla prezydent. – Jeśli nasze programy pomogły uratować komuś życie, to jest to wartość bezcenna. Dlatego będziemy kontynuować profilaktykę i wprowadzać nowe programy, przede wszystkim dla osób szczególnie narażonych na utratę zdrowia lub życia. W tym roku rozpoczynamy program związany z bezpłatnymi szczepieniami przeciw grypie dla osób powyżej 65. roku życia. Według badań, ta grupa jest szczególnie narażona na powikłania związane z tą chorobą. Program kierujemy nie tylko do osób, których niskie emerytury lub renty są często barierą utrudniającą korzystanie z komercyjnych szczepień, ale wielu innych zainteresowanych mieszkańców Chełma spełniających kategorię wiekową.
Miasto zakłada, że z nowego programu skorzysta około 1 000 seniorów rocznie, a sam program będzie realizowany także przez kolejne lata. Urzędnicy w najbliższych miesiącach, po przeprowadzeniu procedury konkursowej, wyłonią realizatora programu. Szczepienia mają rozpocząć się po wakacjach.
Według planu finansowego miasta, tegoroczna edycja programów profilaktycznych dla mieszkańców Chełma, wraz z nowym programem profilaktyki grypy, może kosztować około 400 tys. zł. (ptr)