Seniorzy pomagają

Na apel o pomoc i wsparcie, z jakim wystąpiło chełmskie Schronisko dla Bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, odpowiedzieli chełmscy seniorzy.

W grudniu 2020 r. Klub Seniora „Mimoza”, działający przy Chełmskim Domu Kultury, przygotował dla podopiecznych Schroniska świąteczną paczkę żywnościową, w której znalazły się podstawowe, ale jakże przydatne produkty, głównie z wydłużonym terminem przydatności do spożycia, ale również kiszona kapusta na wigilijne dania.

– W naszym Schronisku opiekę i dach nad głową znajduje 70 osób – informuje kierownik Agnieszka Panasiuk.

Wiceprzewodniczący Zarządu Klubu Seniora „Mimoza” Lucjan Nadzieja deklaruje, że świąteczna akcja to początek współpracy Klubu ze Schroniskiem. – Mimo że seniorskie portfele są raczej skromne, to my, ludzie podeszłego wieku, wiemy, co to jest samotność i co to znaczy być w potrzebie. A meandry losu ludzkiego nigdy nie są znane. Dlatego, jako członek Chełmskiej Rady Seniorów, zwracam się z apelem do całego środowiska seniorskiego Chełma i okolic o włączanie się w miarę możliwości w akcje charytatywne – mówi L. Nadzieja.

– Razem możemy wiele zdziałać! (opr. red)