Seniorzy za darmo parkować nie będą

Radna Małgorzata Suchanowska, która kilka miesięcy temu chciała, by miasto obniżyło emerytom o połowę opłaty za śmieci, teraz wystąpiła z interpelacją o zwolnienie wszystkich mieszkańców zameldowanych w Lublinie, którzy ukończyli 65 lat z opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Radna uważa, że seniorzy sobie na to zasłużyli. Miasto i tym razem odpowiada, że nie może tego zrobić.

– Zwracam się o wprowadzenie zmian w zasadach płatnej strefy parkowania, umożliwiających wszystkim mieszkańcom zameldowanym w Lublinie, którzy ukończyli 65 lat bezpłatne parkowanie we wszystkich miejskich strefach – napisała na początku września radna Małgorzata Suchanowska (PiS) w interpelacji skierowanej do prezydenta Krzysztofa Żuka. – Seniorzy najbardziej są zasłużeni dla gminy przez wkład w jej rozwój, swoją pracą i długoletnie płacenie podatków różnego rodzaju.

Dodatkowo łożą ogromne środki finansowe na obciążenia, które uszczuplają ich budżet, związane z utrzymaniem i zdrowiem, co ma wielki wpływ na rozwój gospodarczy gminy. Przez lata zostawiają swoje pieniądze w naszym mieście, a ich lojalność zasługuje na przyjazne traktowanie, wyróżnienie i szacunek. Dlatego proponuję ulgę, którą władze gminy uhonorują i uszanują ich obecność i zdolność mobilną, i ułatwią im życia w naszym wspólnym Lublinie – uderza w patetyczne tony radna.

Co więcej, jej zdaniem, taka decyzja będzie zapobiegać wyludnianiu się „Centrum”. Władze miasta właśnie odpowiedziały, że do propozycji radnej się nie przychylą, przytaczając szereg argumentów dlaczego. Jako pierwszy z powodów wiceprezydent Artur Szymczyk wskazuje ustawę o drogach publicznych. – Jej zapisy stanowią, że strefy płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Wprowadzenie bezpłatnego parkowania dla tak licznej grupy społecznej jaką są seniorzy jest sprzeczne z ustawowym celem wprowadzenia SPP, która w Lublinie obejmuje centralną część miasta, gdzie łatwość korzystania z miejsc postojowych jest ograniczona, przez co korzystanie z komunikacji zbiorowej jest uzasadnione, a osoby, które ukończyły 65 lat są w Lublinie uprawnione do bezpłatnych przejazdów – przypomina A. Szymczyk. – Należy nadmienić również, że objęcie ulgami jednej grupy może spowodować sprzeciw innych grup, chociażby osób z niepełnosprawnościami, które nie są całkiem zwolnione z opłat za parkowanie, tylko są uprawnione do wykupienia miesięcznego abonamentu w wysokości 5 złotych.

Kolejnym z podanych przez wiceprezydenta powodów odrzucenia wniosku radnej jest fakt, iż dochody uzyskiwane ze strefy płatnego parkowania stanowią zabezpieczenie emisji obligacji przychodowych i Gmina Lublin bez zgody banku, który wykupił obligacje nie może dokonywać żadnych korekt wpływów z SPP.

– Ponadto argumentem przeciw zwolnieniu z opłat osób, które ukończyły 65 lat jest brak możliwości weryfikacji wieku przez kontrolerów SPP z uwagi na brak uprawnień do legitymowania użytkowników dróg publicznych – dodaje A. Szymczyk, wskazując dlaczego nie przychyla się do postulowanych przez radną zmian.

ZM