Sesja nadzwyczajna w powiecie

(18 maja) Trzy uchwały podjęto podczas nadzwyczajnej sesji online w powiecie włodawskim. 15-minutowe obrady odbyły się niemal bez pytań, wszystkie uchwały przeszły jednogłośnie.

Pierwsza uchwała dotyczyła ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających w 2021 r. Radni ustalili wysokość opłat za usunięcie obiektu pływającego, gdy prowadziła go osoba pijana lub po środkach odurzających. I tak za rower wodny lub skuter wodny to 62 zł, za poduszkowiec – 116 zł, za statek o kadłubie do 10 m – 141 zł, za statek o kadłubie dł. do 20 m – 173 zł, a powyżej 20 m – 229 zł. Ustalono też opłatę za przechowywanie tego typu obiektów za dobę – od 22 zł za rower do 173 zł za duży statek.

Z kolei druga uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm – Orchówek – Chełm. Powiat udzielił pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w wysokości 8 452,70 zł. Stroną porozumienia są gminy Chełm, Ruda-Huta, Wola Uhruska, Włodawa oraz miasta Włodawa i Chełm deklarujące pomoc (każda gmina i miasto) po 8 452,70 zł (łączna kwota dofinansowania 59.168,90 zł).

Samorządy lokalne deklarują pokrycie 40% szacowanego deficytu wynikającego z realizacji połączeń, w liczbie 2 pary pociągów dziennie, kursujących w soboty i niedziele, w okresie od 26 czerwca do 26 września br. Według symulacji kosztów i przychodów tego przedsięwzięcia, deficyt przewozów (liczony jako różnica kosztów i przychodów zadania) szacuje się na kwotę ogółem 147 922,27 zł.

Na koniec radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na ten rok. Radni m.in. zwiększyli plan dochodów o kwotę 43 489,90 zł – wpływy z tytułu pomocy finansowej gminy Włodawa na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk -Horodło – Zosin w m. Orchówek” o długości 124 m.

Zwiększyli także plan wydatków majątkowych o 40 000 zł – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. Koszt zakupu samochodu wyniesie 800 000 zł, w tym: dofinansowanie gm. Hanna 200 000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 500 000 zł, Powiatu Włodawskiego – 40 000 zł oraz udział Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – 60 000 zł.

W dyskusji w tym punkcie radny Mirosław Konieczny zapytał o znaczny udział gm. Hanna w zakupie wozu strażackiego. W odpowiedzi usłyszał od starosty Andrzeja Romańczuka, że to wójt zadeklarowała znaczny udział, a rozmowy w tej sprawie prowadził komendant straży. Następnie radny Piotr Gorgol poruszył kwestię budowy chodnika w Orchówku – To bardzo dobry pomysł i na pewno warto głosować za tym mówił. – Przy okazji proszę o rozważenie naprawy lub likwidacji pomostów nad Jeziorem Białym.

Poruszył też problem bramy w Różance, gdzie – jego zdaniem – spadają cegły. W odpowiedzi A. Romańczuk powiedział, że pomosty będą sukcesywnie naprawiane, ale może być też decyzja wydana przez inspektora nadzoru budowlanego o rozbiórce niektórych pomostów. Z kolei w Różance – zdaniem inspektora nadzoru budowlanego – nie ma żadnego niebezpieczeństwa, a upadające cegły miały jako powód uderzenie jakiegoś samochodu dostawczego w łuk bramy. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here