Sesja w powiecie

(29 września) Tylko dwie uchwały (finansowe) podjęli radni powiatowi podczas XXIII sesji. Interpelacji i dyskusji jednak nie zabrakło. Tym razem milczał wicestarosta Adam Panasiuk, za to odezwał się rzadko słyszany radny Dariusz Suwała.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych rozpoczął Wiesław Holaczuk. Pytał o plany zarządu powiatu dotyczące obiektów przy ul. Sztabowej oraz o przyszłość boisk przy szkołach. Interesowała go też kwota 160 tys. zł dołożona do tegorocznego Festiwalu Trzech Kultur. – Czy nas na to stać? – pytał. Chciał też wiedzieć, czy podczas festiwalu starosta rozmawiał z marszałkiem w sprawie włodawskiego PKS-u.
Mariusz Zańko pytał, czy powiat angażuje się w prace rewitalizacyjne miasta, chodzi m.in. o możliwość rewitalizacji obiektów po byłej jednostce wojskowej. Interesowało go też, dlaczego powiat przy organizacji imprez nie współpracuje z WDK.
Andrzej Rusiński poruszył sprawę szpitalnego laboratoriom i kosztów badań zlecanych na zewnątrz.

Mirosław Konieczny w tym punkcie złożył wnioski budżetowe. Dotyczyły dróg (Wola Uhruska – Potoki i Wola Uhruska – Parczew oraz Hańsk – Macoszyn – Stulno – Kosyń) i dofinansowania zespołu „Kresowiak”. Prosił także o harmonogram prac na drodze Uhrusk – Ulhówek. Zwrócił się z prośbą o wystąpienie do wójtów w sprawie kosztów oświatowych oraz zauważył braki kadrowe w punkcie rehabilitacyjnym w Woli Uhruskiej.
Janusz Kloc zapytał, czy gmina Hanna wystąpiła z wnioskiem o remont drogi powiatowej Dołhobrody – Lack oraz czy muzeum współpracuje z poszukiwaczami odnośnie ratowania zabytków. Złożył też wniosek budżetowy dotyczący budowy parkingu przy przychodni we Włodawie.
Edward Łągwa pytał, dlaczego sesje są tak często i zaczynają się o godz. 14. Poruszył też kłopotliwy temat treści pornograficznych na stronie wlodawskie.pl (szerzej o tym piszemy na str. 10)

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 i zmian w budżecie powiatu na 2016 r. Przyjęli także informację Zarządu Powiatu we Włodawie o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych SPZOZ we Włodawie i Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie za I półrocze 2016 r.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielał głównie starosta Andrzej Romańczuk, mówiąc m.in. o sukcesie tegorocznego FTK i odmowie jego sponsorowania przez spółki Skarbu Państwa. Starosta jest też przekonany, że obiekty przy Sztabowej uda się objąć rewitalizacją i że współpraca z WDK będzie w przyszłości się układać, tak jak układa się z MOSiR-em.
W dyskusji głos zabrał rzadko słyszany radny Dariusz Suwała, pytając o możliwości pomocy finansowej dla punktu rehabilitacyjnego w Woli Uhruskiej. (gd)