Sesja w środę

W najbliższą środę, 26 kwietnia o godzinie 9, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy we Włodawie odbędzie się XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Włodawa.

W porządku obrad przewidziano m.in. podjęcie uchwał w sprawach: zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej gminy Włodawa, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu, zbycia nieruchomości położonych w Orchówku, wykazu gminnych kąpielisk w roku bieżącym oraz przystąpienia gminy do realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół Gminy Włodawa”. Podczas obrad przedstawione zostanie także sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Włodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku, a także sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2018. (ad)