Sieć na potem

Mieszkańcy ul. Wschodniej zwracają uwagę na potrzebę wykonania kanalizacji sanitarnej przy ich ulicy. – Dobrze byłoby to zrobić, zanim przebudują drogę – mówią nasi Czytelnicy.

– Cieszymy się, że miasto przebuduje drogę przy ulicy Wschodniej, bo to bardzo potrzebne, ale przydałoby się, gdyby przy okazji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej – wskazują nasi rozmówcy. – Przecież byłoby bez sensu, gdyby potem przy awarii niszczyć nową nakładkę i wycinać asfalt.

Nasi Czytelnicy wysłali w tej sprawie pismo do chełmskiego ratusza. Odpowiedzi udzielił im Józef Kendzierawski, dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Chełm. Czytamy w niej „w sprawie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z posesji zlokalizowanych przy ul. Wschodniej w ramach zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko informuję, że ze względu na warunki programu, sieć kanalizacji sanitarnej nie mogła być elementem wniosku aplikacyjnego”. W dalszej części pisma dyrektor Kendzierawski informuje, że zakłada się, iż wykonanie kanalizacji sanitarnej, szacowanej na około 4 mln zł, będzie możliwe, ale pod warunkiem zbycia i zagospodarowania terenu inwestycyjnego przy ul. Wschodniej. Dyrektor zapewnia, że obecnie trwają na ten temat rozmowy z różnymi inwestorami. W przypadku zainteresowania z ich strony tym terenem, podjęte mają być czynności zmierzające do uzbrojenia tego obszaru w niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym także w sieć kanalizacji sanitarnej. (mo)