Siedem kroków do komunikacyjnej rewolucji

Pierwsi podróżni z Dworca Metropolitalnego według zakładanego przed budową planu powinni z niego skorzystać pod koniec lipca przyszłego roku

Choć od otwarcia Dworca Metropolitalnego i zakończenia przebudowy układu komunikacyjnego wokół niego dzielą nas jeszcze długie miesiące Ratusz już rozpoczyna prace nad opracowaniem siatki połączeń autobusowych i trolejbusowych, która optymalnie połączy dworzec z lubelskimi dzielnicami i ościennymi gminami. Rozplanowane na siedem etapów prace właśnie się rozpoczęły od ankietowania mieszkańców i kierowców komunikacji miejskiej.


Oddanie Dworca Metropolitalnego zaplanowane jest na koniec lipca przyszłego roku (ze względu na przesunięcie rozpoczęcia prac terminu pewnie nie da się utrzymać – dod. aut.) a przebudowa układu komunikacyjnego wokół niego ma potrwać do 2023 roku.

– Dworzec metropolitalny stanie się centralnym węzłem przesiadkowym. W jednym miejscu nastąpi połączenie komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej, co z pewnością będzie ułatwieniem dla mieszkańców miasta i pasażerów z regionu. Nowy dworzec wraz z węzłami przesiadkowymi i zespołami przystanków ma sprawić, by do miasta wjeżdżało mniej samochodów, a kierowcy wybierali ekologiczną komunikację miejską. Dlatego dobrze zaprojektowany, dostosowany do potrzeb przyszłych użytkowników układ połączeń komunikacji miejskiej ma kluczowe znaczenie.

Już teraz rozpoczynamy dyskusję, nie tylko o tym, jak będzie funkcjonować komunikacja miejska w rejonie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, ale także jak ma wyglądać cały układ transportu zbiorowego w mieście. Ważnym celem tych zmian jest poprawa konkurencyjności komunikacji miejskiej, jako nowoczesnego i ekologicznego środka transportu, stanowiącego realną alternatywę dla podróży realizowanych samochodem – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Miasto właśnie przystąpiło do prac nad opracowaniem siatki połączeń autobusowych i trolejbusowych z przyszłym dworcem. Podzielono je na 7 etapów. Pierwszy, który rozpoczął się w ubiegły czwartek i potrwa do końca roku, to zbieranie wniosków, pomysłów i opinii mieszkańców oraz kierowców komunikacji miejskiej. Na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego: ztm.lublin.eu zamieszczona została ankieta, zawierająca kilka pytań dotyczących preferencji i zachowań komunikacyjnych. Za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą również zgłaszać własne propozycje zmian.

ZTM udostępniło także numer telefonu: 81 466 96 64 oraz adres e-mail: konsultacje@ztm.lublin.eu. Mieszkańcy mogą również wypełniać ankiety w formie papierowej w Punktach Sprzedaży Biletów i Biurze Obsługi Klienta ZTM w Lublinie (ul. Zielona 5 i Nałęczowska 14). Dodatkowo, ZTM chce wykorzystać doświadczenie kierowców komunikacji miejskiej, którzy jeżdżąc na co dzień na poszczególnych liniach i najlepiej znają problemy obecnego układu połączeń.

Kolejnymi etapami będą: analiza zgłoszonych propozycji (styczeń-marzec 2022), badania napełnienia pojazdów, kierunków przemieszczania się i preferencji pasażerów (marzec-kwiecień), stworzenie cyfrowego modelu ruchu i propozycji nowego układu połączeń komunikacyjnych przy współpracy Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Lublin z Politechniką Lubelską (kwiecień – czerwiec), konsultacje społeczne projektu nowej siatki połączeń z radami dzielnic, mieszkańcami oraz sąsiednimi gminami w ramach funkcjonowania Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (wrzesień – październik), przedstawienie ostatecznej wersji nowej siatki połączeń (listopad-grudzień). Siódmym, finalnym krokiem zaplanowanym na pierwszy kwartał 2023 roku, będzie wdrożenie w życie opracowanej siatki połączeń komunikacji miejskiej.

– Reorganizacja obecnego układu połączeń linii autobusowych i trolejbusowych, do której się przygotowujemy, ma dostosować komunikację miejską do realiów i potrzeb, a te z pewnością zmienią się wraz z oddaniem do użytkowania dworca metropolitalnego. Dodatkowo, trzeba wziąć pod uwagę to, jak rozwija się Lublin. W różnych częściach miasta powstają nowe osiedla mieszkaniowe, miejsca pracy oraz odpoczynku, z kolei w niektórych lokalizacjach obserwujemy spadek ruchu pasażerskiego.

Z uwagi na trudny okres pandemii, zmiany te nie skutkowały modyfikacjami w przebiegu linii. Teraz mamy do tego doskonałą okazję. Głównym założeniem nowej siatki połączeń ma być skrócenie czasu podróży, zwiększenie dostępności komunikacyjnej, szczególnie w rejonach peryferyjnych oraz optymalizacja wykorzystania dostępnych środków technicznych i zasobów ludzkich – mówi dyrektor ZTM w Lublinie, Grzegorz Malec, zachęcając lublinian do udziału w rozpoczętych konsultacjach. ZM

Budowa dworca metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego, w jego rejonie, to najważniejszy komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to około 300 mln zł, z czego 178,5 mln zł stanowią środki unijne. Zakończenie realizacji całego projektu wyznaczono na 31 grudnia 2022 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here