Znowu sięgają do kieszeni mieszkańców

Podwyżka podatku od nieruchomości wywołała najgorętszą dyskusję na czwartkowej (13 października) sesji Rady Gminy Wola Uhruska. Mimo sprzeciwu niektórych uchwała przeszła. Niestety, to dopiero preludium przed tym, co mieszkańców gminy czeka w roku przyszłym, bo wójt już zapowiada, że wzrośnie też – i to znacznie – cena wody.

Czwartkowe posiedzenie sesji Rady Gminy Wola Uhruska, mimo dość skąpego porządku obrad, ciągnęło się w nieskończoność. Dominowały długie wystąpienia, w których szczególnie brylował honorowy obywatel gminy, prof. Feliks Czyżewski. Zaczął jednak Leszek Jóźwiak, zastępca wójta, od relacji z działalności urzędu od ostatniego posiedzenia. Następnie przyszła kolej na interpelacje. Tadeusz Pawłowski chciał wiedzieć czy gmina ma zamiar stworzyć plan pracy utrzymania zalewu w Bytyniu, czy tabliczki informujące o istnieniu schroniska młodzieżowego w gimnazjum można ustawić w bardziej widocznym i uczęszczanym miejscu, pytał też, co dzieje się z wnioskiem na remont kościoła w Kosyniu oraz czy są problemy z wypłatą pieniędzy z programu „500 plus”. Teresa Kościuk prosiła, by wyremontować nieco dłuższy odcinek drogi do Łanu oraz drogę w Uhrusku (do tzw. Cegielni), a Stanisław Typiak narzekał, że „nadbużanka” jest przez wójta zapomniana.

Postulował także o wypłycenie rowów wzdłuż rampy kolejowej oraz pytał, dlaczego na zabiegi w punkcie rahabilitacji w Woli Uhruskiej trzeba czekać ponad 5 miesięcy. Z kolei Marian Łubkowski domagał się opracowania planu turystycznego gminy, a Tadeusz Niewiadomski chciał, by w Mszance na zakręcie drogi wybudować barierę ochronną, ponieważ w tym miejscu dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. Leszek Łubkowski zapytał, ile kosztowały Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa i zgłosił, że w Mszannie przy drodze stoi sucha topola, która stanowi realne zagrożenie. Mariusz Karpowicz dopytywał, kiedy OSP w Zbereżu dostanie lekki samochód gaśniczy.
Po radnych swoje interpelacje zgłosili goście. Feliks Czyżewski opowiedział, że lobbuje na rzecz budowy przejścia granicznego w Zbereżu i podkreślił, jak ważna jest promocja gminy poprzez naukowców i organizowane przez nich sympozja. Radny powiatowy Mirosław Konieczny poprosił władze gminy, by pozwoliły przedstawicielowi Twojego Radia Włodawa na udział w sesjach (na czwartkowym posiedzeniu TRW nie reprezentował nikt). Następnie przyszła kolej na podjęcie pakietu 5 uchwał. Na pierwszy ogień poszła podwyżka podatku od nieruchomości, która średnio – według wójta Jana Łukasika – była większa o ok. 3,5 procent. To właśnie ten punkt wywołał najwięcej kontrowersji i podzielił radę. M. Karpowicz nie miał nic przeciwko podniesieniu podatków, ale tylko wtedy, gdyby szły za tym widoczne ślady, czyli inwestycje. Antoni Linde stwierdził, że podwyżka będzie raczej dla mieszkańców nieodczuwalna, z czym nie zgodził się T. Pawłowski. – Stawki rozkładają się bardzo różnie, a 3,5 procent to jest jedynie uśrednienie. Może być tak, że podwyżka o 0.3 procenta kwotowo będzie bardziej dotkliwa niż trzyprocentowa – argumentował radny. W odpowiedzi wójt posłużył się przykładem, niestety, nie bardzo trafionym, bo wziął na warsztat podatek właśnie Pawłowskiego i wszystkim zebranym zdradził, ile radny płaci obecnie, a ile będzie po podwyżce. – Myślę, że wydanie jednej, i to niecałej diety nie powinno być dla niego problemem – mówił Łukasik. Za podwyżką opowiedział się też przewodniczący, Marek Kuszneruk. – W przyszłym roku będę przeciwnikiem podnoszenia podatku, jednak teraz, mając na uwadze tyle planów inwestycyjnych musimy się na taki krok zdecydować, by mieć pieniądze na zabezpieczenie wkładu własnego. Oczywiście chciałbym być „dobrym radnym” i punktować w oczach wyborców, ale zdaję sobie sprawę, że nie mogę sobie na to pozwolić – perorował Kuszneruk. Po swoim wystąpieniu zarządził głosowanie, w którym 12 radnych było za przyjęciem uchwały. Podwyżka podatku od nieruchomości innych od mieszkalnych stała się faktem. Nowa stawka to 18 groszy za metr kwadratowy (do tej pory było to 15 groszy). Następnie radni, już bez większych dyskusji przyjęli 3 uchwały techniczne. (bm)