Skiba za Bombę

Rada dzielnicy Hajdów-Zadębie zaczęła nową kadencję. Przewodniczącym zarządu będzie Jacek Skiba, a nie, jak do tej pory, Wiesław Bomba.


W skład zarządu wejdą również: Mariusz Poroch (zastępca przewodniczącego), Paulina Purc (sekretarz) oraz Michał Stachura i Agnieszka Budynkiewicz. Przewodniczącą rady dzielnicy została Teresa Siuda, zaś funkcję wiceprzewodniczących będą pełnić Paweł Flis i Adam Żółkowski.

Pozostałymi członkami 15-osobowej rady zostali: Wiesław Bomba, Agnieszka Ciuraj, Elżbieta Dąbrowska, Waldemar Kołtunik, Monika Litwin, Tomasz Skiba, Jan Tomczyk i Maria Urban.

Przypomnijmy, że niedawno miejscy radni uchwalili nowy system wynagradzania radnych dzielnicowych. Do tej pory dietę otrzymywał tylko przewodniczący zarządu dzielnicy. Wynosiła ona równowartość najniższej krajowej, czyli od stycznia 2250 złotych. Pozostali członkowie rad dzielnic nie otrzymywali wynagrodzenia.

Dieta dla przewodniczących zarządów została zmniejszona i wynosi teraz 912 złotych miesięcznie. 411 złotych miesięcznie będą zarabiać przewodniczący rad dzielnic. Sekretarze zarządu dostaną 250 złotych miesięcznie, a pozostali członkowie rad dzielnic 53 złote.
GR