Skrzyżowanie skrajnych opinii

Skrzyżowanie przebudowanej ulicy Kusocińskiego z ul. Klonową i Czecha

Potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ulicy Kusocińskiego w rejonie skrzyżowania z Klonową i Czecha zasygnalizowała ostatnio 4-osobowa grupa świdnickich radnych. Ich zdaniem pomóc mogłaby instalacja w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Część mieszkańców podziela to zdanie, ale większość, jak można mniemać po liczbie internetowych komentarzy, uważa, że w tym miejscu sygnalizacja jest zupełnie niepotrzebna. Są też opinie, że problem mogłoby rozwiązać światła, ale na rondzie im. Żołnierzy Wyklętych. Jeszcze inne rozwiązanie widzi starostwo…

Przed dwoma tygodniami pisaliśmy, że część świdniczan podnosi konieczność poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Kusocińskiego z wyjazdami z osiedla Brzeziny i osiedla Olimpijczyków. Jak podnoszą niektórzy mieszkańcy dochodzi tu do wymuszeń pierwszeństwa, kolizji i innych niebezpiecznych sytuacji. Na ten problem uwagę zwrócili również miejscy radni, którzy przygotowali w tej sprawie interpelację.

– Zwracamy się z wnioskiem o pilne podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na omawianym skrzyżowaniu. Wraz z otwarciem fragmentu ul. Kusocińskiego w stronę trasy S-12 ruch na omawianym odcinku znacząco się zwiększył. Pojazdy poruszające się ul. Kusocińskiego często nie przestrzegają dozwolonej prędkości, do czego zachęca szeroka i nowo wyremontowana nawierzchnia ulicy. Niebezpieczne zdarzenia oraz bardzo wysokie natężenie ruchu i nadmierna prędkość przekłada się również na bezpieczeństwo pieszych.

Wkrótce zostanie również otwarty ostatni odcinek al. Solidarności i część ruchu zostanie również skierowana w rejon ul. Kusocińskiego – napisali radni Katarzyna Denis, Marcin Magier, Włodzimierz Radek i Mirosław Tarkowski (klub radnych burmistrza), postulując, aby rozważyć budowę w tym miejscu sygnalizacji świetlnej.

Propozycja ewentualnej budowy sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu spotkała się ze sprzeciwem wielu świdniczan, czemu dali wyraz na forach internetowych. Ich zdaniem ruch na tym skrzyżowaniu nie jest aż tak duży, a sygnalizacja, tylko go spowolni i spowoduje korki.

– „Jeżdżę tą drogą prawie codzienne i nie zauważyłam jakiegoś problemu. Jeśli faktycznie ktoś uważa, że istnieje tam problem, to proponuję rondo. Tylko takie normalne, a nie jak na al. Lotników Polskich”. „Więc wolicie wydłużyć wyjazd z osiedla i z miasta z 1-20 sekund do 5 minut postoju? Co za głupota!”. „Kto ma kłopot ze skrętem w lewo, nich jedzie w prawo i zawraca na rondzie albo wykupi dodatkowe lekcje u instruktora nauki jazdy” – pisali świdniczanie na Facebooku.

Pojawiły jednak się również wpisy, najczęściej pieszych, którzy popierające taką inicjatywę. – „Miałam osobiście problem z przejściem przez ulicę, bo kierowcy jeżdżą tu z dużą prędkością. Byłam też świadkiem kilku sytuacji, że o mały włos, a doszłoby do kolizji – przekonywała jedna z mieszkanek.

Głos w sprawie zabrała również radna rady powiatu Edyta Lipniowiecka (Świdnik Wspólna Sprawa). – W ciągu ostatnich dwóch lat w rejonie tego skrzyżowania policja odnotowała dwie kolizje. Nie można powiedzieć, że to dużo. Ta infrastruktura jest tak rozwiązana, że każdy może spokojnie wyjechać, jeśli nie bezpośrednio przez skrzyżowanie, to w pobliżu są dwa ronda; można wyjechać w prawo i na nich zawrócić. Można byłoby ewentualnie namalować dodatkowe poziome znaki i lepiej oznaczyć miejsca, w których kierowcy powinni stanąć, aby zjechać ze skrzyżowania. Jest ono dosyć szerokie i kierowcy czasem mogą nie wiedzieć, jak powinni się ustawić. Robienie w tym miejscu sygnalizacji, to szukanie problemu tam, gdzie go nie ma – uważa E. Lipniowiecka.

Interpelację w sprawie przygotował również radny rady miasta, Robert Syryjczyk (KO). Jak wyjaśnia, zebrał w niej pomysły i argumenty przedstawione mu przez mieszkańców. A ci wskazują, że lepszym rozwiązaniem na zwiększenie bezpieczeństwa w tym rejonie byłoby zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji świetlnej na rondzie im. Żołnierzy Wyklętych. Pozwalałoby to na czasowe zmniejszanie strumienia ruchu na skrzyżowaniu ulicy Kusocińskiego z Klonową i Olimpijczyków, pozwalając na bezpieczne pokonanie tego skrzyżowania i poprawiło bezpieczeństwo w obrębie samego ronda.

– W ocenie mieszkańców rozwiązanie postulowane przez radnych dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego z Olimpijczyków i Klonową wynika z trudności podczas wykonania lewoskrętu z ulicy Klonowej. Alternatywą w tym przypadku jest wykonanie prawoskrętu zarówno z ul. Olimpijczyków jak i ul. Klonowej – pisze radny Syryjczyk.

Ulica Kusocińskiego to droga powiatowa. Starostwo zna problem skrzyżowania nie od dziś i ma już pomysł, jak go rozwiązać. Budowa sygnalizacji świetlnej na rondzie im. Żołnierzy Wyklętych nie jest brana pod uwagę. Jak wskazuje Bartłomiej Pejo, wicestarosta Powiatu Świdnickiego, rondo zostało niedawno przebudowane, a dojeżdżający do niego kierowcy, tak samo jak piesi korzystający z przejść zlokalizowanych w tym obszarze, mają zapewnioną pełną widoczność.

– Sygnalizację świetlną należy stosować wówczas, gdy problematyki nie da się rozwiązać przy użyciu innych dostępnych środków inżynierii ruchu – znaków drogowych, czy też właśnie ronda. Warto pamiętać, że oprócz zalet sygnalizacja posiada również wady: ruch odbywa się cyklicznie, powoduje straty czasu na oczekiwanie; hałas, wibracje i spaliny oddziałują na tereny przyległe do pasa drogowego, nie wspominając o kolizjach takich jak najechanie na tył pojazdów oczekujących.

Sugerowane rozwiązanie wprowadzenia znaków (prawoskręty) jako dojazdy do rond jest przez nas analizowane od dłuższego czasu, jeszcze przed interpelacją radnych. Uznajemy je za najprostsze do wprowadzenia, uzasadnione ekonomicznie, niepowodujące nadmiernego wzrostu kosztów społecznych. Będziemy je niebawem wdrażać próbnie i analizować na bieżąco jego skuteczność – mówi wicestarosta.

Powiat liczy, że takie rozwiązanie zda egzamin. Jak zaznacza wicestarosta, utrudnienia na skrzyżowaniu z ul. Klonową nie mają charakteru stałego, a analiza wypadkowości z roku 2020, opracowana na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, nie wykazuje występowania w tym rejonie nadzwyczajnych zagrożeń skutkujących koniecznością wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here