Śladami Stanisława Bojarczuka

Grupa uczniów z klasy II „a” ZS nr 4 w Krasnymstawie zaprosiła kolegów z klas szóstych szkół podstawowych z Krasnegostawu i okolic do udziału w pierwszej edycji Gry Miejskiej „Śladami Stanisława Bojarczuka”.

 

Przed przystąpieniem do zabawy jej uczestnicy musieli poznać życiorys Stanisława Bojarczuka i wykonać zadanie wstępne – rysunek inspirowany sonetem poety „Do jesieni”. Do gry zgłosiło się 9 drużyn ze szkół w Krasnymstawie, Krupem, Orłowie, Łopienniku i Siennicy Różanej. Uczniowie rozwiązywali szyfry, krzyżówki, rebusy i zadania logiczne. Odwiedzili przy okazji Muzeum Regionalne, Powiatową Bibliotekę Publiczną, Bibliotekę Miejską, a także dowiedzieli się, gdzie mieściła się stara poczta w Krasnymstawie. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników gry młodzież spotkała się z wnuczką Stanisława Bojarczuka. W Grze zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół w Łopienniku. Drugie miejsce dla ZS nr 1 w Krasnymstawie, trzecie – ZS w Orłowie, a czwarte – ZS nr 4 w Krasnymstawie. Zwycięskim ekipom nagrody wręczyła burmistrz Hanna Mazurkiewicz. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali tomiki wierszy Stanisława Bojarczuka przekazane przez Bibliotekę Miejską w Krasnymstawie. (k)