Słodki smak sukcesu

To było starcie najlepszych młodych cukierników w Polsce! Karolina Pawluk, uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, zdobyła drugie miejsce w rozgrywanym w Poznaniu Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczym im. Wojciecha Kandulskiego.

A to oznacza nie tylko wielki prestiż, ale i wymierne korzyści. Wśród nagród, jakie otrzymała uczennica znalazło się zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik oraz mistrzowskie szkolenie cukiernicze zorganizowane przez cukiernię „Kandulski” w Poznaniu.
Karolina na co dzień odbywa praktykę cukierniczą w szkolnej pracowni pod okiem nauczycielek Zofii Wawryszuk i Renaty Wituch. (opr. mg)