Solankowe tężnie w Woli Uhruskiej?

Gmina Wola Uhruska czeka na rozstrzygnięcie naboru, w którym stara się po pozyskanie środków na gruntowne zagospodarowanie centrum miejscowości. Rewitalizacja ma objąć były dworzec PKP oraz przyległy do niego park.

– Projekt ów dotyczy przebudowy starego budynku po dworcu PKP i wieży ciśnień w celu utworzenia „domu pracy twórczej” oraz miejsca na prezentację prac z plenerów plastycznych i pamiątek dotyczących historii połączenia kolejowego linii 81 Chełm – Wola Uhruska – Brześć – mówi o rewitalizacji wójt gminy Jan Łukasik.

– Obejmie też zagospodarowanie otoczenia obiektów i parku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z wyznaczeniem stref dla aktywnego wypoczynku oraz budowę tężni solankowej. Wartość kosztów budowy objętych wnioskiem wynosi ok. 2 246 tys. zł, z czego wnioskowana dotacja w kwocie ok. 1,8 mln zł stanowi 80% wartości ogólnej projektu. Jego realizacja przyczyni się do poprawy spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w terenach zabudowanych miejscowości.

W związku z tym, że w terminie drugiego naboru wniosków – do 12 lutego 2021 r. – do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego dla inwestycji realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej nie było jeszcze rozstrzygnięć pierwszego naboru, gmina Wola Uhruska złożyła trzy wnioski. Dwa z nich były powtórzeniem projektów budowy dróg oraz rewitalizacji terenów po PKP, a trzeci dotyczył rozbudowy Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym.

Szkoła, do której uczęszcza 80 uczniów jest prowadzona przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży i wymaga rozbudowy o salę do zajęć gimnastycznych, pracownię biologiczno-chemiczną oraz niezbędne zaplecze sanitarno-magazynowe i szatnie. Łączna powierzchni rozbudowy to ok. 250 m2. Przewiduje się również montaż kolejnych paneli PV oraz nowoczesne ogrzewanie całości obiektu.

Szacowana wartość projektu to kwota 900 tys. zł, z czego 540 tys, zł stanowi wnioskowana 80% dotacja z budżetu Państwa. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie obu konkursów, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosków będziemy ubiegać się o dofinansowanie projektów z innych źródeł – zapewnia wójt. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here