Solary, drogi, oświata

(28 września) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok oraz bieżące interpelacje to główne punkty sesji Rady Gminy Włodawa. Było m.in. o drogach, solarach, dowozie dzieci do szkół, a także ogólnie o przyszłości gminnej oświaty w obliczu rozpoczętej ogólnokrajowej reformy edukacji.

W interpelacjach radni domagali się, już tradycyjnie, naprawy dróg w swoich miejscowościach. Tym razem chodziło przede wszystkim o załatanie powstałych szczelin w asfalcie przed zbliżającą się zimą. Według radnych napraw w tym zakresie wymagają drogi m.in. w Susznie, w Sobiborze, w Różance oraz droga gminna z Orchówka do Okuninki – przy ostatnim trakcie konieczne jest także usunięcie rozrastających się drzew z rowu odwadniającego. Jak obiecał wójt Tadeusz Sawicki oczyszczeniem rowu zajmie się GZK, natomiast w sprawie popękanego asfaltu, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, należy dokonać przedtem przeglądu tych dróg – zdaniem Sawickiego najgorzej rzecz przedstawia się na tzw. „gościńcu” w Susznie. Gminne drogi to jednak nie tylko asfalt, radni zgłaszali także interpelacje związane z koniecznością naprawy dróg nieasfaltowych, m.in.: w Szumince, w Okunince przy schronisku „Krokodyl” oraz w Stawkach – problem tych i innych gruntowych traktów ma załatwić m.in. równiarka. Kolejny temat poruszany na sesji to solary.

Konieczność wykonania audytu czyli oceny ich wykonania, głównie pod kątem bezpieczeństwa, zgłosił radny Włodzimierz Czeżyk. Tu wywiązała się dłuższa dyskusja kto takim audytem miałby się zająć: wykonawca, inspektor nadzoru, gminna komisja, czy może ktoś z zewnątrz? Wspólnego, jednoznacznego stanowiska nie ustalono, za to wszyscy zaangażowani w dyskusję zgodzili się, iż ocena wykonania solarów jest bezsprzecznie konieczna. Na sesji wrócił także temat dowozu dzieci i młodzieży do szkół, ale także w tej sprawie nikt do końca usatysfakcjonowany raczej z sesji nie wyszedł. Na przykład dowóz uczniów z Żukowa – problem za wczesnych wyjazdów do szkół, bo już ok. 6.40, i późnych powrotów, bo po godzinie 16, zgłosił radny Andrzej Sakowicz. Jak wyjaśnił wójt Sawicki, w Żukowie mieszka kierowca dowożący do szkół dzieci z całej gminy. Dowóz rozpoczyna się więc, niestety, od Żukowa. (ad)