Sołtysi nagrodzeni za milczenie?

Rada Gminy Żółkiewka nie zgodziła się na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Co ciekawe na tej samej sesji radni podnieśli sołtysom diety. Według jednego z naszych Czytelników to nie przypadek.

28 marca odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Żółkiewka. Podczas niej radni jednomyślnie podjęli uchwały: w sprawie „niewyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki”, a także w sprawie „ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej”.

Druga z nich zakłada podniesienie tych diet ze 100 zł za udział w sesjach rady gminy, na 150 zł w formie miesięcznego ryczałtu. Według jednego z naszych Czytelników nie ma przypadku w tym, że te dwie uchwały podjęto podczas jednych obrad. – To taka nagroda dla sołtysów za to, że nie protestowali przeciwko temu, że nie będzie funduszu sołeckiego. Teraz sołtysi będą otrzymywać pieniądze tylko za to, że sprawują tę funkcję, nawet jak nie będzie w miesiącu żadnej sesji. Nic nie będą musieli robić poza roznoszeniem podatku – komentuje mężczyzna.

Władze gminy Żółkiewka na naszą prośbę o komentarz w sprawie zarzutów kierowanych przez Czytelnika, nie odpowiedziały. Na naszego maila otrzymaliśmy tylko treść opisywanych uchwał wraz z uzasadnieniem.

– „Wzrost wydatków związanych z wykonywaniem przez Sołtysów obowiązków określonych w Statutach sołectw powoduje, iż uzasadnione jest podwyższenie dotychczas obowiązującej stawki diety stanowiącej rekompensatę poniesionych wydatków wynikających z pełnienia funkcji Sołtysa […]. – czytamy w uzasadnieniu uchwały w sprawie „ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej”.

Z kolei funduszu sołeckiego nie wyodrębniono „Ze względu na brak możliwości zapewnienia środków finansowych w budżecie gminy w wysokości określonej ustawą z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim dla każdego sołectwa […]. (kg)