SOSW gwarantuje edukację, terapię i opiekę

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku zaprasza nowych uczniów. Placówka proponuje dzieciom i młodzieży zajęcia terapeutyczne wspomagające ich rozwój. A wykwalifikowana kadra, którą tworzą pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci i psycholodzy gwarantuje indywidualne podejście do ucznia!

Terapeuci z Ośrodka wykorzystują różnorodne metody i formy pracy, między innymi: fizjoterapię z hydroterapią, gimnastykę korekcyjną, terapie logopedyczne, w tym Metodą Krakowską, alternatywną i wspomagającą komunikację AAC, integrację sensoryczną, EEG-Biofeedback, terapię taktylną, terapię ręki, terapię behawioralną, trening umiejętności społecznych, muzykoterapię a także arteterapię: ceramikę, teatr.

– Zapewniamy edukację, terapię oraz opiekę dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne ze względu na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, niepełnosprawność ruchową, w tym afazję, autyzm, niepełnosprawności sprzężone, zaburzenia słuchu i wzroku – mówią pracownicy SOSW.

Placówka aktywnie i systematycznie uczestniczy w realizacji projektów unijnych. Aktualnie uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy biorą udział w projekcie „Aktywni zawodowo”. Mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach praktyk, które dzięki uprzejmości właścicieli odbywają się w hotelach: „Kozak” i „Lwów” w Chełmie. Po ich zakończeniu wychowankowie otrzymają stypendium.

– Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu powiatu chełmskiego – zachęca kierownictwo SOSW. (reb)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here