Spis najpilniejszych potrzeb

Poszczególne dzielnice Lublina złożyły już swoje wnioski do przyszłorocznego budżetu. Wśród propozycji tradycyjnie dominują sprawy najbardziej priorytetowe dla mieszkańców, takie jak budowy chodników, remonty i budowy ulic, budowa sygnalizacji świetlnej czy instalacja dodatkowego monitoringu.


Pojawiają się też wnioski o termomodernizację szkół i przedszkoli znajdujących się w dzielnicy, budowę domu kultury czy zwiększenie częstotliwości koszenia terenów zielonych i pasów drogowych. Najwięcej pomysłów na inwestycje przedstawiła rada dzielnicy Kalinowszczyzna. Najmniej wniosków złożyła rada dzielnicy Hajdów-Zadębie i Konstantynów (tylko po 4 propozycje do budżetu ) Jak na razie w ratuszu nie pojawiły się wnioski od Rady Dzielnicy Stare Miasto.

Dzielnicowe listy życzeń to najpilniejsze potrzeby i bolączki z którymi borykają się poszczególne części miasta. Tylko nieliczne z nich zostaną uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta, nad którymi radni pochylą się pod koniec grudnia. W tym roku zatwierdzi je już nowa Rada Miasta Lublin, która po październikowych wyborach rozpocznie pięcioletnią kadencję.

Emilia Kalwińska

Wnioski poszczególnych dzielnic:

Abramowice: wytyczenie i utwardzenie dróg łączących ulicę Wólczańską z ulicą Abramowicką, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Wólczańskiej, rozbudowa placu zabaw przy siedzibie rady dzielnicy Abramowice (ul. Abramowicka 122), wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Podleśnej.

Bronowice: przebudowa ul. Pogodnej wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, wykonanie monitoringu miejsc niebezpiecznych, remont chodnika przy ul. Grabskiego na całej długości ulicy i wykonanie miejsc postojowych od ul. Pogodnej do ul. Łabędziej, przebudowa ul. Puchacza wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, remont ul. Bronowickiej, remont ul. Sokolej i wykonanie parkingów w pasie drogowym, remont ciągu pieszo-jezdnego od bloku ul. Pogodna 38 do ul. Jesiennej, przebudowa drogi wewnętrznej przy bloku Lotnicza 8, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 33, termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Bronowickiej, remont ul. Firlejowskiej na odcinkach: Firlejowska 14-16, 24-26, 28-30, doposażenie placu zabaw przy ul. Bronowickiej, remont ul. Zgodnej, ul. Biłgorajskiej i ul. Składowej, remont nawierzchni ul. Chemicznej, budowa ul. Hanki Ordonówny od ul. Pogodnej do ul. Witosa.

Czechów Południowy: remont jezdni wraz z chodnikiem, miejscami parkingowymi i oświetleniem na ul. Mackiewicza, remont Lipińskiego (na odcinku Lipińskiego 7 – Północna) wraz z remontem chodników oraz parkingu między budynkami Lipińskiego 7 i Lipińskiego 11, wykonanie schodów na skarpie pomiędzy ul. Młodej Polski a ul. Elsnera na wysokości ronda Wincentego Pola, budowa drogi (łącznika) od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego, budowa drogi (łącznika) od ul. Solidarności do ul. Północnej (na wysokości kościoła parafialnego mariawitów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy), remont ulicy Solarza wraz z budową oświetlenia jezdni, remont ulicy Arnsztajnowej wraz z dokończeniem remontu chodników, który został rozpoczęty z rezerwy celowej rady dzielnicy Czechów Południowy, remont ulicy Leśmiana wraz z chodnikami, remont ulicy Czaplińskiego wraz z chodnikami, remont ulicy Technicznej wraz z chodnikiem, budowa drogi pomiędzy budynkiem przy ul. Organowej 17 a Szeligowskiego 8, budowa kładki dla pieszych na przejściu na Al. Smorawińskiego (na wysokości ulic Lipińskiego 29 i Kiepury), budowa chodnika (ok. 150 metrów) w wąwozie na odcinku od Pogotowia Ratunkowego przy Al. Kompozytorów Polskich do garaży w sąsiedztwie sklepu „Stokrotka” przy ul. Braci Wieniawskich (obecnie brak chodnika, wydeptana ścieżka i błoto), wykonanie progów zwalniających na ul. Paganiniego oraz ul. Kiepury (na odcinku pomiędzy wiaduktem a ul. Kosmowskiej), budowa chodnika przy ul. Koncertowej od V Komisariatu Policji do już istniejącego, wykonanie oświetlenia chodnika po północnej stronie ul. Kameralnej na odcinku od ul. Lawinowej do wysokości budynku Kameralna , naprawa i pomalowanie zdewastowanego ogrodzenia wokół Przedszkola Specjalnego na osiedlu Karłowicza, wybudowanie parkingu przy Zespole Szkół nr 5 na osiedlu Karłowicza dla okolicznych szkół, remont 50 metrów chodnika przy placu zabaw przy Przedszkolu nr 56, wykonanie oznakowania drogi dojazdowej do Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego w Lublinie, wykonanie remontu boiska sportowego do koszykówki na Osiedlu Karłowicza, budowa oświetlenia chodników wokół budynku Przychodni Zdrowia i filii MOPR przy al. Kompozytorów 8A, remont placu zabaw między blokami Lipińskiego 5 i Lipińskiego 11 (działka nr 19 obręb 5 arkusz 3), budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Smyczkowej, budowa ogólnodostępnego dla mieszkańców parkingu przy ul. Radzyńskiej (pomiędzy parafią pw. Dobrego Pasterza a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 – działka nr 7/5 obręb 5 arkusz 3), remont drogi pomiędzy blokami Lipińskiego 11 i 13 w stronę bloku Lipińskiego 9, dokończenie remontu alejek w wąwozie pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego oraz wokół pogotowia ratunkowego przy al. Kompozytorów Polskich, dokończenie remontu alejek w wąwozie pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego (remont rozpoczęty ze środków Budżetu Obywatelskiego), remont schodów wraz z poręczami do budynku przy ul. Paganiniego 15, montaż ławek i koszy na śmieci na ul. Paganiniego, Lipińskiego, Koncertowej i Kosmowskiej i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 56.

Felin: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Władysława Jagiełły 11, wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 52 (zakup szafek na ubrania do szatni), wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” (od skrzyżowania z ul. Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ul. Królowej Bony), wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 52 od strony Kościoła Parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie chodnika i oświetlenia przy ul. Grenadierów, od ul. Chemicznej do bloków mieszkalnych i do ul. Pancerniaków, budowa targowiska owocowo-warzywnego dla potrzeb mieszkańców osiedla Jagiellońskiego przy ul. Kazimierza Jagiellończyka , remont bloków mieszkalnych przy ul. Antoniny Grygowej; zagospodarowanie terenów wokół w/w bloków mieszkalnych, zlikwidowanie składowiska złomu w pobliżu bloków mieszkalnych przy ul. Grenadierów, wyznaczenie pasa zieleni 50 metrów po stronie terenów przemysłowych w sąsiedztwie bloków mieszkalnych przy ul. Antoniny Grygowej, park-skwer: wykonanie parku zieleni oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Władysława Jagiełły pomiędzy Szkołą Podstawową nr 52 a ogrodzeniem kościoła parafialnego i siłowni, wykonanie nowych nawierzchni i napraw jezdni na ulicach: Władysława Jagiełły i Grenadierów, remont miejsc parkingowych na ul. Władysława Jagiełły, przywrócenie dyżurów dzielnicowego Policji przy ul. Antoniny Grygowej 4B, zapewnienie środków finansowych na całodobowe patrole policji i Straży Miejskiej na Felinie i na ul. Antoniny Grygowej.

Czuby Południowe: budowa II nitki wiaduktu od ulicy Jana Pawła II do pętli autobusowej przy ul. Filaretów, dokończenie przebudowy ul. Wyżynnej wg projektu z listopada 2009 r. wraz z remontem ulicy wewnętrznej Wyżynnej 8-10-12-16-18-20 wraz z zatokami postojowymi, remont ul. Na Stoku wraz z zatokami postojowymi, oznakowanie pionowe i poziome ulic wg obowiązujących przepisów prawa, modernizacja i zwiększenie pojemności pętli autobusowej przy ul. Filaretów, wykonanie oświetlenia chodnika od ulicy Agatowej w kierunku budynku przy ul. Bursztynowej 3, wykup części prywatnej działki nr 105/44 przy ul. Bursztynowej 3 i organizacja na tym obszarze terenów sportowych i rekreacyjnych, dokończenie budowy parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Czuby Południowe według projektu z czerwca 2007 r., wykonanie Stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy przystanku MPK „Szmaragdowa 02”, realizacja na terenie dzielnicy Czuby Południowe pełnowymiarowego Domu Kultury lub realizacja na terenie osiedla Poręba obiektu usług kultury o powierzchni min. 300 m2, kompleksowa rozbudowa i modernizacja ciŕgów pieszych na os. Widok (Szmaragdowa 4, 40, 44, 46), budowa około 80 miejsc postojowych na działkach nr 29/2 i 30/6 obręb 27 Rury Bonifraterskie z wygrodzeniem i oświetleniem, przebudowa systemu odprowadzania wody opadowej z wiaduktu zlokalizowanego w przebiegu ul. Jana Pawła II oraz jezdni na ul. Szafirowej na odcinku pod wiaduktem oraz wymytego ściekami deszczowymi terenu pod wiaduktem, remont sięgaczy od ulicy Szmaragdowej wraz z zatokami parkingowymi, realizacja stacji rowerowej przy ul. Granitowej – skrzyżowanie ulicy Granitowej i Agatowej, wykonanie 11 latarni przy ul. Szmaragdowej 1, Agatowej 18, Szczytowej 12, 14, Wyżynnej 43, 45, wykonanie miejsc parkingowych na sięgaczach ul. Ametystowej po obu stronach SM Rzemieślnik, remont ul. Nadbystrzyckiej i Turniowej, budowa boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej) na działce 117/2 obręb 27 Rury Bonifraterskie, budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyżynnej od ulicy Na Stoku 2 do ul. Wyżynnej 4.

Wnioski z kolejnych dzielnic za tydzień