Spójrz na ścieki

W związku z obchodami Światowego Dnia Wody 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie zaprasza mieszkańców Lublina w dniu 22 marca 2017 r. na wycieczkę do oczyszczalni ścieków „Hajdów”.
Podczas zwiedzania będzie możliwość spotkania z kadrą kierowniczą i pracownikami oczyszczalni, którzy opowiedzą o jej pracy i pokażą obiekty na co dzień niedostępne dla osób z zewnątrz. Oczyszczalnię, która mieści się w Lublinie przy ul. Łagiewnickiej 5, będzie można zwiedzać w godzinach od 9.00 do 13.00. Konieczne są wcześniejsze zgłoszenia, kontakt: marketing@mpwik.lublin.pl; tel. (81) 532 42 81, wew. 278, 279. – W 2017 roku głównym tematem obchodów Światowego Dnia Wody są ścieki, zaś tegoroczna kampania ma na celu poruszenie kwestii właściwego zagospodarowania oczyszczonych ścieków – mówi Magdalena Bożko, rzecznik prasowy MPWiK w Lublinie. (EM.K.)