Spójrz na nowe rozwiązania

Do 9 czerwca trwają konsultacje społeczne w sprawie planowanej przebudowy Al. Racławickich od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z ul. Lipową i ul. Poniatowskiego.
Przebudowa może ruszyć w przyszłym roku. Najpierw jednak ratusz zbiera opinie o tej inwestycji, której koszt oszacowano na około 50 mln zł.
Na czym mają polegać zmiany? Na całej długości Al. Racławickich mają być wydzielone buspasy. Pozostali kierowcy mieliby do dyspozycji tylko po jednym pasie ruchu w stronę centrum oraz ronda, a na skrzyżowaniach byłyby dodatkowe pasy do skrętu w boczne ulice. Z obu stron drogi miasto planuje ścieżki rowerowe oddzielone od chodnika i jezdni.
Zmiany obejmą też ul. Lipową. – tu też powstaną buspasy. Ma pojawić się dodatkowy prawoskręt w ul. Ofiar Katynia. Z ul. Sztajna nie można byłoby już skręcać w Lipową w lewo, podobnie jak z ul. Rowerowej. Przebudowana zostanie także ul. Poniatowskiego. Ma być poszerzona do czterech pasów ruchu, przy czym jezdnia zostanie odsunięta od budynków znajdujących się po stronie ul. Dubois i Księżycowej.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i złożyć uwagi oraz wnioski w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin przy ul. Zana 38, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 (tel. 81 466 26 36) lub drogą mailową: srodowisko@lublin.eu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.MG

News will be here