Spółdzielcy przybywajcie na walne

Do końca czerwca spółdzielnie mieszkaniowe mają ustawowy obowiązek przeprowadzenia walnego zgromadzenia członków. W ostatnich trzech latach z powodu pandemii niektóre z nich rezygnowały z tradycyjnych, stacjonarnych spotkań ograniczając się jedynie do pisemnych głosowań. W tym roku walne niemal wszędzie mają odbyć się na zasadach „sprzed covidu”, choć są też wyjątki.

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” walne zgromadzenie członków planowane jest już na 1 czerwca. Odbędzie się w tradycyjnej stacjonarnej formie, podobnie jak przed rokiem. Jak tłumaczy Justyna Manasterska-Raszka, prezes spółdzielni, kiedy w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego przepisy nie pozwalały na organizację tradycyjnych zebrań z mieszkańcami, ale choć formalnie ma on przestać obowiązywać dopiero od 1 lipca br., to większość obostrzeń już dawno została zniesiona i nie ma powodu, by nie organizować normalnego walnego.

– Już rok temu uznaliśmy, że walne powinno odbyć się w tradycyjnej formule, tym bardziej, że wg opinii prezesa Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, można było je zwoływać. Tak też zrobiliśmy. W tym roku również planujemy tradycyjne walne. Nie ma ku temu przeciwskań, WHO już jakiś czas temu ogłosiła koniec epidemii – mówi prezes SM „Centrum”.

Do walnego zgromadzenia członków szykują się również władze ChSM, największej spośród spółdzielni mieszkaniowych w Chełmie. Walne odbędzie się tu w dwóch częściach. Pierwszą, dla ADM I, zaplanowano 14 czerwca (o godz. 16.30 w SP nr 1, przy ul. Wołyńskiej 1); część drugą obejmującą ADM nr II, III i IV dzień później, 15 czerwca , o godz. 16.30 w SP nr 8, przy ul. Połanieckiej 10.

Główne punkty porządku obrad to blok uchwał dotyczących sprawozdań finansowych, w tym podział wypracowanej nadwyżki bilansowej netto za 2022 r. w wysokości 2 mln 400 tys. zł., którą zarząd proponuje przeznaczyć na fundusz remontowy oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami eksploatacji i utrzymaniem nieruchomości oraz informacja o planie inwestycyjnym, dotyczącym budowy parkingu na nieruchomościach ul. Wolności 6 – Połaniecka 3. ChSM przypomina spółdzielcom wybierającym się na zebranie o konieczności zabrania ze sobą dowodu tożsamości. Dokument będzie konieczny do wpisania na listę obecności i uczestnictwa w głosowaniach.

Do walnego przygotowuje się także SM „Bazylany”.

– Tak jak co roku organizujemy spotkanie z mieszkańcami. Najprawomocniej odbędzie się pod koniec czerwca, czekamy na zatwierdzenie terminu przez radę nadzorczą. Z okresie pandemii nie organizowaliśmy walnego zebrania tylko raz, a w kolejnym zrobiliśmy walne za rok 2020 i 2021. W tym roku najbardziej istotna z uchwał będzie dotyczyć wyboru nowej rady nadzorczej – mówi Adam Pękała, prezes SM „Bazylany”.

W Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie, stacjonarne walne, podobnie jak w większych spółdzielniach udało się przeprowadzić już w ubiegłym roku. W tym także planowane jest spotkanie w tradycyjnej formie. Odbędzie się pod koniec czerwca. Pierwszy raz „po covdzie” spotkają się za to spółdzielcy z SM „Odrodzenie”.

– W covidzie zebrań nie było. Rada nadzorcza i zarząd oczywiście funkcjonowały, ale spotykaliśmy się tylko wtedy, kiedy było to absolutnie koniecznie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Ustawowy termin walnego mija 30 czerwca i plan jest taki, aby się w nim wyrobić. Jesteśmy na etapie przygotowań – usłyszeliśmy w SM „Odrodzenie”.

Wciąż formalnie obowiązujące rozporządzenie o stanie zagrożenia epidemicznego do niezwoływania tradycyjnego walnego trzeci rok z rzędu postanowił wykorzystać zarząd SM „Cukrownik” w Siennicy Nadolnej. Choć od dawna nie obowiązują maseczki, odbywają się imprezy masowe, konferencje, spotkania, koncerty walne w „Cukrowniku” znowu ograniczy się do wrzucenia kart do głosowania nad uchwałami do urn. Władze spółdzielni w ten sposób chcą uniknąć spotkania i konfrontacji z mieszkańcami, których część od dawna domaga się odwołania zarządu i wyjaśnienia wielu kontrowersyjnych spraw.  (w)