Spółdzielnia przed starciem o władzę

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu SM w Świdniku frekwencja była nie najlepsza. Tym razem, ze względu na wybory nowej rady nadzorczej, może być inaczej

Już w następnym tygodniu członkowie świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej spotkają się na walnym. Jedną za ważniejszych decyzji, jaką podejmą, będą wybory nowej, zmniejszonej do dziewięciu członków rady nadzorczej, która powoła nowy zarząd. Spółdzielcy wybierać będą spośród 26 kandydatów. Zanosi się na ostre starcie między władzami spółdzielni a jej przeciwnikami.


W najbliższy poniedziałek, 19 czerwca, rusza walne zabranie członków świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odbędzie się w trzech turach. Jako pierwsi, właśnie 19 czerwca, spotkają się członkowie SM z ulic: Pileckiego 1, 4, Witosa 1, 1b, 2, 3, 3a, 5, 5a, 6, 7a, 9, 8, 10, 12, Armii Krajowej 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, Smorawińskiego 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Hallera 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kosynierów 3, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 19, 21, Racławickiej 3, 5, 7, Kopernika 6, 14, 20, Niepodległości 22, 24, 25, 26, 27, 30, Mickiewicza 1, Konopnickiej 2, Okulickiego 29, 33, 35, Tuwima 1, 2, Armii Krajowej 37-39 (garaże), Racławickiej 1 (lok. użytk.). Na drugą część walnego, która odbędzie się 20 czerwca (wtorek), zaproszeni są mieszkańcy następujących ulic: Środkowa 10, 12, 14, Bankowa 6, Wyspiańskiego 21, 23, 25, Spółdzielcza 1, 3, 3-go Maja 8, 10, Głowackiego 3, 5, 7, 9, Racławicka 11, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 32, 33, 35, 43, 45, Kościuszki 7, 9, 11, Kopernika 11, 13, Parcelowa 3, 5, al. Lotników Polskich 42, 44, Czereśniowa 12, Skarżyńskiego 1a, 1c, 1d, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Spadochroniarzy 1, 1b, 3, 5, 7, Racławicka 9, Kopernika 15 (lok. użytk.), Kopernika 9A, 9C (lok. użytk.), Spadochroniarzy 1, 1B (garaże) i Racławicka 13A, B (garaże). Trzecią i ostatnią część walnego zaplanowano na środę, 21 czerwca. Obejmuje ona członków oczekujących oraz członków S.M. zamieszkałych przy ulicach: Ratajczaka 1, 5, Stachonia 11, Spadochroniarzy 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, Kamińskiego 11, 13, 15, Hryniewicza 24, Cisowej 18, 22, 24, Klonowa 4, 6, 10, 12, 14, 20, 22, 28, 29, 33, Akacjowej 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Strumińskiego 12, 17, Morwowej 10, Modrzewiowa 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, Jaworowej 10, 10A, 12, 12A, Skarżyńskiego 12, Racławicka 2, 4, 6, 28, 30, Głogowej 1, 3, 4, 5, 7, Kalinowej 2a, 3, 7, 9, 10, 11, 12, Wiśniowa 2, 2a, 3, 4, 5, 6, Jarzębinowej 1, 3, 5, 7, Kusocińskiego 1-3 (garaże), Ratajczaka 3 (garaże), Klonowa 1-3 (garaże). Wszystkie zebrania odbędą się w lokalu „Implus” al. Lotników Polskich 56 (I piętro, wejście od strony wschodniej budynku). Początek godz. 16.30.
Zarząd spółdzielni przypomina, że zgodnie ze statutem każdy jej członek jest uprawniony do osobistego udziału w głosowaniu i w dyskusji tylko w jednej części walnego zgromadzenia. Aby głosować, koniecznie trzeba pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawozdanie finansowe zarządu, sprawozdanie rady nadzorczej, informacja na temat pożyczek udzielonych ASPS Avia Świdnik oraz absolutorium dla zarządu. Wybrany zostanie delegat na walne zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. Wybrana zostanie także nowa, dziewięcioosobowa rada nadzorcza spółdzielni.

26 kandydatów

Jak informuje prezes, Marek Słotwiński w wyznaczonym terminie wpłynęły zgłoszenia 26 kandydatów. Każdy z nich musiał przedłożyć listę z pięćdziesięcioma podpisami członków spółdzielni popierających jego start w wyborach do rady. Z postępowania nikt nie został wykluczony. Oto lista kandydatów: Osiedle nr 1 – Krzysztof Kruczek, Andrzej Kukawski, Bohdan Papierz, Bogumiła Pawłowska, Artur Perges, Jan Pyszniak, Konrad Sawicki, Zbigniew Świdnik. Osiedle nr 2: Jadwiga Ciołek, Marian Gołębiowski, Konrad Kania, Karol Łukasik, Andrzej Maliborski, Czesław Osek, Paweł Walczak. Osiedle nr 3: Stanisław Blicharz, Katarzyna Denis, Zbigniew Dzirba, Dorota Filipiuk, Krzysztof Hamerla, Tomasz Kisiel, Andrzej Krawczyk, Marta Krawczyk, Jakub Lipniowiecki, Ewa Muszyńska, Marta Wójcik. (w)

W porządku obrad walnego zgromadzenia przewidziane są m.in. następujące punkty:

1. Sprawozdanie zarządu z działalności za 2016 r. z uwzględnieniem działalności finansowej.
2. Informacja Zarządu na temat pożyczek udzielonych dla ASPS „Avia” Świdnik.
3. Sprawozdanie rady nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r. i zapoznanie zebranych z opinią biegłego rewidenta.
– Głosowanie w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
– udzielenia absolutorium dla członków zarządu.
4. Zapoznanie zebranych z listami kandydatów do rady nadzorczej oraz na delegata spółdzielni na walne zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego w Lublinie; prezentacja kandydatów.
– wybory
5. Omówienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:
– określenia najwyższej sumy zobowiązań spółdzielni w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.,
– podziału nadwyżki bilansowej,
– wyboru delegata na walne zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
– zgłoszonych przez członków spółdzielni, w trybie statutowym.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
Dokumenty na walne dostępne są na stronie internetowej www.smswidnik.pl

Komentarze